Działo się 23 stycznia:

1696 - Rada miejska zabroniła ławnikowi Józefowi Pestaloci wydawania "Nova Exotica", druku konkurencyjnego do wydawnictw Priamiego.

1793 - Nastąpił II rozbiór Polski, doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną Wielką a Fryderykiem Wilhelmem II, po podpisaniu którego wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.

1838 - Zmarł komendant wojsk okupujących Kraków generał Franciszek Kaufman.

1883 – Rada miejska podejmuje uchwałę w sprawie ufundowania na kościele Mariackim tablicy pamiątkowej ku czci Jana III Sobieskiego.

1945 - Na polecenie rektora prof. Tadeusza Lehra - Spławińskiego zwołane zostało ogólne zebranie pracowników UJ.

1966 - Na Wzgórzach Krzesławickich i na Kozłówce rozpoczęto budowę dwóch nowych osiedli mieszkaniowych.

1990 - Teatr Cricot 2 przedstawił polską premierę spektaklu Tadeusza Kantora Nigdy tu już nie powrócę.

2008 - Katastrofa lotnicza w Mirosławcu, w wyniku której zginęło 20 wysokich rangą polskich żołnierzy, w tym czterech żołnierzy 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego z Balic.