Działo się 22 marca:

1863 - Na Wawelu jako więzień znalazł się dyktator Langiewicz aresztowany przez Austriaków przy próbie przekroczenia granicy koło Uścia Solnego.

1919 - Rada Miejska uchwaliła rezolucję domagającą się przyznania Polsce Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. Identyczną rezolucję uchwalił wiec na Rynku Głównym.

1922 - W salach Teatru Starego wystąpiła H. Ordonówna. Dochód przeznaczono dla bezpłatnej Kuchni Szkolnej.

1931 - W Muzeum Przemysłowym otwarto międzynarodową wystawę fotografii modernistycznej.

1958 - W Krakowie przebywał organizator wystawy gandawskiej "Złoty wiek miast średniowiecznej Europy" na EXPO 1958, prof. Armand Hacquaert.

1989 - Jerzy Stuhr otrzymał dyplom ministra spraw zagranicznych za propagowanie polskiej kultury za granicą.