Działo się 16 października:

1325 - W obecności wszystkich książąt polskich odbył się ślub Kazimierza z Aldoną.

1384 - Arcybiskup gnieźnieński Bodzanta, w katedrze wawelskiej, koronował Jadwigę na królową Polski.

1473 - Jan Długosz nabył dom, w którym powstała nowa Bursa Kanonistów (Kolegium Długosza).

1528 - Rada Miejska podjęła uchwałę o założeniu poza murami miasta szpitala dla chorych wenerycznie (szpital św. Sebastiana).

1562 - W Krakowie odbył się synod kalwiński, na którym zbór krakowski podzielił się na dwa zbory: kalwiński i ariański.

1599 - Na Wawelu pochowana została królowa Anna Austriaczka.

1672 - Konsekrowano kościół Reformatów przy ulicy Rogackiej (dziś ulica Reformacka 4), budowa trwała od 1666 roku.

1794 - Prusacy ogłosili triumfalnie wiadomość o klęsce maciejowickiej.

1806 - Cesarz Franciszek I polecił wyburzyć mury fortyfikacyjne Krakowa.

1818 - Statut Organiczny Rzeczypospolitej wprowadził nazwę "Uniwersytet Jagielloński".

1820 - Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca Tadeusza Kościuszki.

1834 - Odnotowano w Krakowie lekkie trzęsienie ziemi.

1862 - Konspiracyjna Rada Naczelna Galicyjska uznała zwierzchnictwo Komitetu Centralnego w Warszawie.

1863 - Ostatni członkowie Wydziału Miejskiego ustąpili ze swych stanowisk, na wniosek burmistrza sprawy miejskie były załatwiane wyłącznie na posiedzeniach Magistratu.

1889 - Rozpoczął się pierwszy ogólnopolski zjazd chirurgów.

1909 - Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać teatrowi miejskiemu imię Juliusza Słowackiego.

1922 - Ukazał się pierwszy numer "Wiadomości Krakowskich", wspólnego organu dzienników miejskich, wydawany podczas strajku drukarzy.

1955 - W Parku Strzeleckim odsłonięto pomnik Lenina i Stalina - obaj przywódcy siedzą na ławeczce, spoglądając sobie w oczy.

1973 - Rada Narodowa miasta Krakowa postanowiła większość kamienic odrestaurowanych przy ulicy Kanoniczej przeznaczyć na potrzeby instytucji kulturalnych.

1976 - Na placu Matejki odsłonięty został zrekonstruowany pomnik Grunwaldzki.

1978 - Głos Dzwonu Zygmunta o 18:44 oznajmił, że na zwołanym po śmierci papieża Jana Pawła I drugim konklawe Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

1982 - Wmurowaniem tablicy pamiątkowej pracownicy Solvayu uczcili 4 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II, niegdyś robotnika tej fabryki.

1993 - Czesław Miłosz został Honorowym Obywatelem Krakowa.