Działo się 21 lipca:

1270 - Kraków dotknięty został powodzią - od Skałki po kościół św. Benedykta wszystko było pod wodą.

1658 - Biskup krakowski Andrzej Trzebicki otrzymał od króla Jana Kazimierza przywilej na założenie miasteczka zwanego Stanisławów na obszarze wsi Prądnik pod Krakowem.

1659 - Król Jan Kazimierz apelował do mieszczan, aby zebrali brakującą województwu kwotę 30 000 złp. dla wojsk cesarskich, co było warunkiem ich odejścia.

1702 - Po klęsce pod Kliszowem August II przybył do Krakowa.

1779 - Reskryptem królewskim utworzona została komisja boni ordinis (dobrego porządku) dla Kazimierza, Kleparza i miast należących do wielkorządców krakowskich.

1820 - Uwięziono 10 chłopów z Olszanicy.

1835 - Podpisany został tekst ustawy Stowarzyszenia Ludu Polskiego zredagowany przez Szymona Konarskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Teofila Januszewicza i Franciszka Bobińskiego.

1845 – W dniach 20 – 26 kolejna powódź nawiedziła Kraków, zerwana była komunikacja z Podgórzem.

1919 - Na Wawelu rozpoczęły się rokowania polsko - czeskie w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.

1924 - Komisarz rządowy Zdzisław Wawrausch objął urzędowanie.

1944 - Ogarnięci psychozą ewakuacji strażnicy uciekli z posterunków w obozie pracy "Liban".

1945 - Pierwsze posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

1950 - Opublikowano oświadczenie grupy tzw. księży patriotów potępiających wojnę w Korei.

1952

- Uruchomione zostały wielkie cegielnie w Zesławicach.

- Władze miasta zlikwidowały linie tramwajowe w Rynku Głównym.

1954 - Uruchomiono pierwszy wielki piec w Hucie im. Lenina.

1972 - Otwarto nowy most na Wiśle łączący ulicę Dietla z Dębnikami. Rozpisano konkurs na jego nazwę.

1978 - Otwarto nową arterię komunikacyjną Skolickiego - Kapelanka - Brożka.

1984 - Na mocy ustawy amnestyjnej więzienia opuścili działacze "Solidarności" z Regionu Małopolska.