Działo się 19 listopada:

1370 - Ludwik Andegaweński urządził, w sposób bardzo wystawny, uroczystości pogrzebowe pochowanego już króla Kazimierza.

1417 - Arcybiskup Jan Rzeszowski koronował w katedrze trzecią żonę Jagiełły Elżbietę Granowską.

1422 - Władysław, król polski, pozwala mieszkańcom miasta Kazimierza otoczyć miasto fosami, nawodnić je i zarybić, a dochód z tego obracać na własną korzyść.

1625 - Na Rynku pod pręgierzem spalono skonfiskowany nakład antyjezuickiego druku anonimowego Gratis wydanego przez drukarza Andrzeja Piotrkowczyka, a napisanego przez Jana Brożka.

1805 - W dniach 18 – 20 listopada przez Kraków przechodziły na pomoc Austrii trzy kolumny wojsk rosyjskich, prowadzone przez wielkiego księcia Konstantego Romanowa. Przemarsz trwał do 20 listopada.

1809 - W Podgórzu uroczyście obchodzono przyłączenie do Księstwa Warszawskiego. Miasto Podgórze zostało włączone do Krakowa

1890 - Zostało otwarte kasyno wojskowe przy ul. Zyblikiewicza.

1904 - Odbyła się prapremiera dramatu W małym domku Tadeusza Rittnera.

1925 - Wydano zakaz wywieszania filmowych fotosów reklamowych przedstawiających sceny erotyczne i drastyczne.

1937 - Władze UJ wydały zarządzenie, mówiące, że każdy słuchacz, jeżeli spotka go jakaś przykrość w związku z zajmowaniem miejsc na Sali wykładowej, otrzyma inne miejsce.

1948 - Rozpoczął występy teatr Obrazcowa.

1961 - W Pałacu Szołayskich otwarto wystawę Portret niemiecki 1500 - 1800.

1963

- Wizytę w Krakowie złożył John Steinbeck.

- Rozstrzygnięto konkurs na medal pamiątkowy z okazji 600 - lecia UJ. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt Jerzego Bandury.

1972 - Teatr Tadeusza Kantora Cricot 2 w Galerii Krzysztofory wystawił Kurkę wodną Witkiewicza.

1981

- Studenci UJ rozpoczęli strajk okupacyjny na znak solidarności z żądaniami społeczności akademickiej radomskiej WSI.

- Zespół "Gazety Krakowskiej" otrzymał nagrodę "Kuźnicy" - Kowadło.

1999 - W Arsenale otwarta została wystawa grafik Albrechta Dürera.