Działo się 19 stycznia:

1649 - Zebrał się sejm koronacyjny, który obradował do 14 lutego.

1734 - Na zamku wawelskim zebrali się posłowie i senatorowie na sejm koronacyjny, ostatni zwołany w Krakowie. Nie odbył się jednak z powodu zbyt małej liczby zebranych.

1847 - Na obszarze dawnego Wolnego Miasta Krakowa zaczęły obowiązywać austriackie przepisy celne.

1889 - Cesarz Franciszek Józef wydał dekret o przywróceniu biskupom krakowskim tytułu książęcego.

1891 - Rozpoczęto wyburzanie drewnianego mostu wojskowego pod Wawelem.

1933 - Otwarto IV most im. J. Piłsudskiego, najdogodniejsze połączenie starego Krakowa z Podgórzem.

1934 - Na gmachu Poczty Głównej zainstalowano elektryczny zegar świetlny.

1945

- W nocy wojska radzieckie sforsowały Wisłę i wyparły Niemców z Podgórza.

- Na Wawelu zainstalowała się nowa władza - radziecka Wojskowa Komenda pod dowództwem pułkownika Wiaczesława F. Bobrownikowa.

1947 - W Krakowie w wyborach do Sejmu RP frekwencja wyniosła 77,3%.

1953 - Otwarto środowiskowy Klub Studencki "Rotunda".

1957 - Prasa opublikowała apel o głosowanie bez skreśleń.

1961 - Dzwon Zygmunta powitał arrasy powracające na Wawel z wojennej tułaczki.

1989 - W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę w 50. rocznicę śmierci Osipa Mandelsztama.