Mieszko II

(990 Kraków – 10 lub 11 V 1034 Poznań?)

król Polski