Mieszko II

(990 Kraków – 10 lub 11 V 1034 Poznań?)

król Polski

syn Bolesława Chrobrego i Emnildy, córki Dobromira, księcia słowiańskiego.

Panował w latach 1025 – 1031 oraz 1032 – 1034.

 

 

Ale co ojciec zdobył orężem,
To syn roztrwonił zgnuśniały.
Ryxa, niemkini, włada nad mężem,
Grabi monarszy skarb cały.
Brzetysław Kraków, Konrad Morawy
Najeżdża, ogniem pustoszy...
W kraju bój kipi zajadły, krwawy,
Ale któż wrogów wypłoszy?

Władysław Bełza „Dawni królowie tej ziemi”

 

           Poślubił Rychezę, siostrzenicę cesarza Ottona III, wówczas prawdopodobnie otrzymał od Bolesława Chrobrego prowincję południową z siedzibą w Krakowie.

Z jego rządami wiąże się powstanie rezydencji książęcej oraz fundację kościołów św. Gereona i św. Feliksa i Adaukta na Wawelu.

Kalendarium

1013 – objął zarząd nad ziemią krakowską (z Krakowem)

1025 XII 25 ? – koronacja Mieszka II w katedrze w Krakowie? (lub w Gnieźnie, lub w Poznaniu)

Zobacz więcej ...