Kalendarium

24 lutego 1900

Dawna Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona w Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie

wiek XI