Kalendarium

6 lipca 1360

Król nakazał, by na szlakach prowadzących na Ruś włodzimierską i halicką (w Krzeszowie i Lubaczowie), nie pobierano ceł od kupców krakowskich.