Kalendarium

6 lipca 1362

Pomiędzy królem Kazimierzem i księciem austriackim Rudolfem IV uzgodniono warunki kontaktów handlowych między Wiedniem a Krakowem.