Kalendarium

18 marca 1863

Z Krakowa do Igławy na Morawach wywieziono przez władze austriackie 59 powstańców, uczestników bitwy pod Miechowem.