Kalendarium

5 września 1516

U Franciszkanów zamordowano przełożonego, włoskiego zakonnika Alberta Fontyna, który starał się przywrócić surową regułę zakonną. Dziesięciu sprawców złapano i ukarano śmiercią, egzekucję wykonano publicznie na Rynku.