Kalendarium

5 września 1643

Otwarcie kościoła św. Norberta, zbudowanego przez norbertanki, i przeniesienie do klasztoru przy nim części mniszek ze Zwierzyńca.