Kalendarium

5 września 1939

Bezpośrednio przed wkroczeniem Niemców Żydzi ukryli pod ziemią większość nagrobków na cmentarzu Remu.