Kalendarium

5 września 1964

W katedrze wawelskiej odbyły się uroczystości kościelne związane z 600 - leciem breve papieża Urbana V, zatwierdzającego fundację UJ.