Kalendarium

5 września 1975

Prace 644 artystów zostały pokazane na Światowej Wystawie Medalierstwa na Wawelu. Wśród nagrodzonych znalazł się Bronisław Chromy.