Kalendarium

21 września 1948

Plac Szczepański przestał pełnić funkcję targowiska.