Kalendarium

12 maja 1364

Król Kazimierz wydał uroczysty przywilej powołujący do życia krakowskie studium generale, czyli uniwersytet.