Dzisiejsza data:

Miasto w niewoli

           Losy Wiślan znalazły nagły i gwałtowny koniec. W okresie pomiędzy latami 874 a 885, wczesnosłowiańskie państwo zostało podbite przez Wielkomorawskiego sąsiada. Ten rozdział historii Krakowa budzi gwałtowne i emocjonalne polemiki historyków. Skoro państwo Wielkomorawskie było wówczas już od dłuższego czasu państwem schrystianizowanym, dzięki działalności misyjnej św. św. Cyryla i Metodego, to czy nie doszło wówczas do chrystianizacji podbitych Wiślan? Dla historii Polski taka ewentualność miałaby kapitalne znaczenie, skoro powszechnie uznawaną datą chrztu Polski, jest rok 966, a więc sto lat później. Jest wysoce prawdopodobne, że pierwsze słowa „Dobrej Nowiny”, padły w Krakowie z ust wielkomorawskich kaznodziejów, nie mamy jednak żadnych dowodów założenia w Krakowie jakiejś sformalizowanej organizacji kościelnej. Sama zresztą podległość państwu Wielkomorawskiemu nie trwała zbyt długo. Na przełomie IX i X wieku państwo to zostało rozbite przez najazd siejących postrach w Europie, Madziarów.