Dzisiejsza data:

16 września 1379 - Piotr [ze Szczekocin] starosta i kasztelan lubelski zobowiązuje się do poszanowania praw m. Lublina oraz do wynagrodzenia mieszczan lubelskich pod karą 100 grzywien groszy praskich za poczynione miastu szkody podczas dzierżawienia starostwa lubelskiego, które określą po przybyciu do Lublina Dobiesław [z Kurozwęk] wojewoda krakowski i Jan z Tarnowa kasztelan sandomierski.