Dzisiejsza data:

1102

- Kraków przypadł Bolesławowi Krzywoustemu.

- Biskupem krakowskim z nominacji Bolesława Krzywoustego został Baldwin.