Dzisiejsza data:

1118 - Na biskupstwo krakowskie powołany został Radost.