Dzisiejsza data:

1138

Bolesław Krzywousty w swym testamencie podjął próbę zabezpieczenia Polski przed walkami bratobójczymi za pomocą statutu sukcesyjnego i zasady senioratu.

- Władzę objął Władysław II Wygnaniec, pierwszy senior.