Dzisiejsza data:

1141 - Początek walki Władysława Wygnańca z młodszymi braćmi, (początkowo przy pomocy posiłków ruskich).