Dzisiejsza data:

1142

- Biskupem krakowskim, po śmierci biskupa Radosta, został Robert.

- Konsekracja katedry wawelskiej, której budowę rozpoczął Władysław Herman.