Dzisiejsza data:

1146 - Władysław Wygnaniec w wyniku wojny z młodszymi braćmi został wygnany z kraju. Władzę w Krakowie objął Bolesław Kędzierzawy.