Dzisiejsza data:

1166 - W kapitule krakowskiej mamy po raz pierwszy poświadczonego scholastyka (magister Amilius), co dowodzi istnienia szkoły katedralnej.