1185 - Na terenie wcześniej istniejącej osady (późniejszy Kleparz) powstał kościół św. Floriana.