Dzisiejsza data:

1191 - Mieszko III Stary powraca na tron krakowski, po rokoszu przeciw Kazimierzowi.