1200 V 3 - Pierwsza wzmianka o trzęsieniu ziemi w Krakowie.