Dzisiejsza data:

2 września 1885 - „Nowa Reforma” donosi: Wskutek ciągłych krzyków i awantur nocnych na pl. Szczepańskim i Małym Rynku między przekupkami, odbywającymi noclegi w tych miejscach przy swych towarach, Dyrekcja Policji zarządziła usunięcie tych noclegów i dozór nad tym objęła.