Dzisiejsza data:

6 września 1863 - „Czas” donosi: W poniedziałek dnia 7 września o godzinie 11-tej rano odprawi się w kościele oo. Reformatów żałobne nabożeństwo za wszystkich poległych i straconych naszych braci, na które Przekupnie miasta Krakowa Rodaków zapraszają.