Dzisiejsza data:

24 września 1897 - Pod redakcją Ludwika Szczepańskiego ukazał się pierwszy numer „Życia”.