Dzisiejsza data:

21 grudnia 1854 – podróżując ze Lwowa do Wiednia, do Krakowa przyjechał Artur Grottger, zatrzymał się na tydzień w Hotelu Londyńskim (przy ul. Stradom 11).