Dzisiejsza data:

1476 - Pożar kościoła Franciszkanów.

1477

- Do Krakowa przybył z Norymbergi Wit Stwosz i rozpoczął prace nad ołtarzem dla kościoła Mariackiego.

- Burmistrzem został Jan Turzo.

1478 V 27 - Kazimierz Jagiellończyk zwolnił mieszczan od cła w Poznaniu.

1478

- Król wydał postanowienia przeciwko zbytkowi mieszczan w ubiorze.

- Wieża wyższa kościoła Mariackiego otrzymała gotycki hełm ołowiowy zamiast dotychczasowego pokrycia drewnem.

1479

- Hafciarz złotniczy Świętopełk Fiol przyjął prawo miejskie.

- Król Kazimierz na cztery lata przeniósł się na Litwę.

1480 - Pomór w Krakowie.

1482 VI 17 - Odnotowano nasilającą się zarazę.

1483 XII 10 - Poświadczeni są dwaj drukarze: Jan Kriger i Jan Pepelaw.

1483 - Szwajpolt Fiol założył w Krakowie pierwszą na świecie drukarnię, drukującą cyrylicą na użytek kościołów prawosławnych.

1484 - Poświadczone jest bractwo przy kościele św. Jakuba w Kazimierzu.

1485 VI 14 - Kazimierz zabronił kupcom wrocławskim omijania Krakowa w drodze na wschód.

1485 VI - Wskutek tumultu ludności, podniesionego przeciwko handlarzom żydowskim, gmina żydowska wyrzekła się handlowania i pośrednictwa w mieście, z wyjątkiem sprzedaży rzeczy zastawionych.

1486 - Ścięto z mocy tzw. "gorącego" prawa szlachetnie urodzonego Piotra z Bostowa.

1487 V 17 - Sąd królewski uwolnił Kraków od zarzutu braci Piotra z Bostowa o nieprawe skazanie go na śmierć.

1487 V 23 - Na trwającym do 20 czerwca zjeździe Hanzy w Lubece Kraków po raz ostatni miał swoje pełnomocnictwo. Odtąd obowiązków członkowskich nie wypełniał.

1487

- Wczesnym latem, z wyroku sądu królewskiego, Kraków zobowiązany został do zapłacenia 125 000 grzywien za ociąganie się z wykonaniem uchwały zjazdu szlacheckiego o podatku na wyprawę turecką.

- Pierwsza wzmianka o Celestacie za kościołem św. Mikołaja, miejscem, gdzie odbywały się ćwiczenia w strzelaniu.

1488 IV 13 - Biskupem krakowskim został Fryderyk Jagiellończyk.

1488 - Rozpoczęto budowę Ogrojca, kaplicy cmentarnej przytykającej do kościoła św. Barbary.

1489 III 9 - Fiol uzyskał przywilej królewski na budowę w Olkuszu kopalnianych urządzeń odwadniających.

1489 VI 10 - Jan Olbracht opuścił Kraków, gdzie bawił na spotkaniu z ojcem.

1489 VII - Wit Stwosz ukończył ołtarz Mariacki, swoje największe dzieło.

1489

- Do Krakowa przybył Konrad Celties.

- Adam z Bochynia publikuje prace przyrodniczą i medyczną Fundamentum scienciae nobilissimae secretorum naturae.

1490 III 24 - Biskup krakowski kardynał Fryderyk Jagiellończyk wydał dokument podnoszący kościół Wszystkich Świętych do rangi kolegiaty.

1490 V 6 - Na wieść o śmierci króla Węgier, Macieja Korwina, do Krakowa przybył Jan Olbracht i rozpoczął zabiegi o koronę węgierską.

1490 VI 27 - Królewicz Olbracht wyruszył z Krakowa na Węgry.

1490 VIII 26 - Wprowadzono obowiązek dwuletniej wędrówki czeladników po obcych krajach w celu doskonalenia umiejętności.

1490 - Rozpoczęła się wojna celna między Krakowem a Wrocławiem.

1491

- Jesienią w Krakowie rozpoczął studia Mikołaj Kopernik.

- Na zebraniu doktorów i magistrów uchwalono, że studenci mają mieszkać w bursach, a nie w kwaterach mieszczan.

1492 VII 11 - Uroczystości pogrzebowe Kazimierza Jagiellończyka - został pochowany w kaplicy św. Krzyża katedry wawelskiej.

1492 VII 29 - Pożar części miasta od budynku Collegium Maius przy ulicy Jagiellońskiej aż po bramę Szewską.

1492 VIII 27 - Rajcy krakowscy uczestniczyli w Piotrkowie w elekcji Jana Olbrachta na króla Polski.

1492 IX 23 - Koronacja Jana Olbrachta na króla Polski poprowadzona przez prymasa Zbigniewa Oleśnickiego.

1492 - Pierwszy przykład interwencji cenzury w Polsce - zakaz drukowania ksiąg cyrylicą wydany przez prymasa Polski i kapitułę gnieźnieńską.

1493 II 14 - Jan Olbracht potwierdził prawa miejskie Krakowa.

1493 X 24 - W Katedrze Wawelskiej odprawiono nabożeństwo dziękczynne za przyznanie Fryderykowi Jagiellończykowi purpury kardynalskiej przez papieża Aleksandra VI.

1493 XII 24 - Fryderyk Jagiellończyk odprawił w Katedrze Wawelskiej mszę prymicyjną.

1493

- Podkanclerzy Grzegorz Lubrański ufundował murowany budynek szkole przy kościele św. Floriana na Kleparzu.

- W Norymberdze Hartmann Schedler wydał "Chronicon mundi" (Kronika świata) z widokami miast europejskich, między innymi z opisem i pierwszym najstarszym znanym widokiem miasta Krakowa.

1494 II 27 - Układ pomiędzy cechem rzeźników kazimierskich a starszyzną żydowską na temat rozpoczęcia działalności przez 4 rzeźników żydowskich.

1494 VI 20 - W murze Collegium Maius odkryto skarb: monety, pierścienie i inne kosztowności.

1494 VI 29 - W nocy z 29/30 wybuchł pożar który strawił 8 ulic, miedzy innymi spłonęła ulica Mikołajska, Floriańska i Sławkowska.

1494 VIII 27 - Król Olbracht rozgraniczył prawa handlowe Krakowa i Kleparza.

1494

- Rodziny żydowskie zamieszkujące rejon Placu Szczepańskiego dekretem Jana Olbrachta zostają przesiedlone do wschodniej części miasta Kazimierza.

- W Krakowie zostaje założona księgarnia Jana Hallera.

1495

- Mikołaj Kopernik kończy studia na Uniwersytecie Krakowskim.

- Pogrom Żydów spowodowany przez uczestników krucjaty antytureckiej.

- Pierwszy przypadek choroby wenerycznej.

1496 V 26 - Przywilej królewski Jana Olbrachta zastrzegał piekarzom cechowym wyłączne prawo na wypiek chleba pszennego, bułek, strucli, placków itp..

1496

- Zaraza morowa w Krakowie.

- Wzmiankowani rzeźnicy żydowscy.

1497

- Zaraza morowa w Krakowie.

- W "Kazaniach trzemieniańskich" Michał z Żarnowca gromi tajemne obrzędy zaduszek wiosennych, z ucztą pogrzebową i paleniem ogni odbywające się na Kopcu Krakusa.

1498 - Rozpoczęto budowę (zakończoną w 1500 roku) Barbakanu.

1499 III 24 - Spłonęła Kurza Stopka na zamku wawelskim.

1499 V 6 - Jan Olbracht rozpoczął pierwszy znany sejm w Krakowie.

1499 V 16 - Zakończył obrady sejm walny w Krakowie.

1499

- Rozpoczynają się księgi ławnicze Kleparza.

- Populacja Krakowa wynosi około 10 000 osób.

1500 VIII 30 - Nuncjusz papieski ogłosił w Krakowie dwie bulle papieża Aleksandra VI wzywające do krucjaty przeciw Turcji.

1500 IX 17 - Jedyny pogrom Żydów kazimierskich w historii miasta: fanatyczni żołnierze, zwani "krzyżowcami" wdarli się do miasta, zabili około 20 Żydów i splądrowali ich domy.

1500

- Baltazar Behem otrzymał stanowisko głównego pisarza miejskiego.

- Rozpoczęto pierwsze prace przy renesansowej przebudowie zamku wawelskiego.