Dzisiejsza data:

30 września 1532 - Zygmunt król polski postanawia, aby puste place w Lublinie, tak szlacheckie, jak mieszczańskie, które w ciągu roku od daty ogłoszenia proklamacji nie będą zabudowane przez właścicieli, zostały przekazane na rzecz skarbu miejskiego i następnie odsprzedane osobom mogącym je zasiedlić. Poleca burmistrzowi i rajcom przestrzegać, aby zapisy domów i innych posiadłości miejskich dokonywane były wyłącznie na rzecz mieszczan lubelskich i osób posiadających prawo miejskie. Zabrania propinacji w mieście piwa kockiego i innego przywoźnego, nakazując staroście lubelskiemu Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna skasowanie na zawsze karczmy na przedmieściu, w której – ze szkodą dla mieszczan i młynów królewskich – odbywa się sprzedaż wspomnianego piwa.