Dzisiejsza data:

1 września 1535 - Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

1453,12 czerwca, Lublin,

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski zabrania szlachcie i duchowieństwu nabywania w Lublinie placów i domów oraz prowadzenia, załatwiania i popierania przez nią jakichkolwiek spraw w sądach miejskich.