Dzisiejsza data:

1626 III 29 - Dekret królewski kładący kres długiemu sporowi między radą miejską i pospólstwem.

1626 - Jan Trevano rozpoczął budowę mauzoleum św. Stanisława w katedrze. Prace ukończono w 1629 roku.

1627 V 31 - Biskup krakowski Marcin Szyszkowski wydał dekret erekcyjny Instytutu sióstr Prezentek.

1627

- Od tego roku Kraków posiadał stałą straż porządkową składającą się z 40 żołnierzy. Każdy miał do dyspozycji berdysz, pałasz i flintę.

- Z fundacji księdza Marcina Kłoczyńskiego przy cmentarzu kościoła św. Wawrzyńca dokonano wymiany parkanu otaczającego miast żydowskie na mur.

1628 V 8 - Marek Jakimowski, uciekinier z niewoli tureckiej i zdobywca galery, złożył jako wotum u grobu św. Stanisława zdobyczną chorągiew turecką.

1629 - Jan Trevano ukończył prace nad mauzoleum (konfesją) św. Stanisława w centrum katedry wawelskiej. Prace rozpoczęte w 1626 roku z inicjatywy biskupa Szyszkowskiego pochłonęły 150 000 zł.

1630 - Ukończono monumentalną fasadę kościoła św. Piotra i Pawła.

1632 XI 20 - Biskupem krakowskim został syn Zygmunta III Jan Albert Waza, dotychczasowy biskup warmiński.

1633 II 3 - Uroczysty wjazd nowo obranego króla Władysława IV.

1633 II 4 - W katedrze wawelskiej odbył się pogrzeb króla Zygmunta III (zmarł w Warszawie 30.04.1632) i królowej Konstancji Austriaczki.

1633 II 6 - Na Wawelu odbyła się uroczysta koronacja króla Władysława IV.

1633 II 8 - Na zamku zebrał się sejm koronacyjny, obrady trwały do 17 marca 1633 roku.

1633 II 4 - Nuncjusz papieski wręczył kapelusz kardynalski królewiczowi Janowi Albertowi Wazie.

1633 III 17 - Zakończył obrady sejm koronacyjny, obrady trwały od 8 lutego 1633 roku.

1633 III 21 - Poseł księcia pruskiego Jerzego Wilhelma złożył na Wawelu hołd lenny Władysławowi IV.

1633 IV 2 - Król Władysław IV po zakończeniu uroczystości koronacyjnych wyjechał do Warszawy.

1633 V 24 - Nuncjusz Honorat Visconti potwierdził w imieniu Stolicy Apostolskiej dekret erekcyjny Instytutu sióstr Prezentek.

1633 VI 30 - Król polski Władysław IV Waza potwierdził dekret erekcyjny Instytutu sióstr Prezentek.

1634 VI 28 - W Krakowie zostały zamknięte szkoły jezuickie.

1634

- Poświęcono kamień węgielny pod nową świątynię pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, położoną za kościołem św. Mikołaja.

- Postanowieniem królewskim zniesiono zakaz nadawania praw miejski innowiercom, wprowadzonym przez Radę Miejską w 1624 roku.

1635 IV 26 - W katedrze odbył się pogrzeb królewicza, kardynała i biskupa krakowskiego Jana Alberta Wazy.

1635 VII 8 - Odbyła się konsekracja kościoła jezuitów pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.

1635

- Profesor Akademii Krakowskiej, Stanisław Pudłowski, po otrzymaniu probostwa św. Mikołaja na Wesołej, urządził tam pracownię fizyczną i obserwatorium astronomiczne.

- Powódź w Krakowie.

1636 X 26 - Został poświęcony kościół pod wezwaniem św. Michała i Józefa.

1636

- Rozpoczęto budowę barokowego klasztoru Paulinów na Skałce.

- Jan Fox, archidiakon katedry krakowskiej, przeznaczył cały swój majątek na budowę murowanego kościoła w Bieżanowie.

1637 V - Profesor Akademii Krakowskiej Stanisław Czaplic wypowiedział się przeciw pławieniu czarownic i braniu ich na tortury.

1637 VIII 27 - Przybyła na Wawel arcyksiężniczka Cecylia Renata (córka cesarza Ferdynanda II), zaślubiona per procura Władysławowi IV.

1637 - Dobudowano do Ratusza na Rynku spichlerz, jatki szewskie i jatki garbarskie, prace trwały do 1640 roku.

1638 IV 5 - Brak remontów murów spowodował, że runęła połowa bramy Skawińskiej, a reszta się zarysowała.

1638 IV 30 - W żydowskiej części Kazimierza, przy ulicy Szerokiej, rozpoczęto budowę synagogi Izaaka (Ajzyka), której fundatorem był kupiec Izaak Jakubowicz. Budowa trwała do 1644 roku.

1638 IX 2 - Czeladnicy karczmarscy uzyskali nowy, korzystniejszy statut.

1639 VI 23 - Katarzyna Zamoyska założyła za bramą Mikołajską osadę nazwaną na jej życzenie Wesoła.

1639 - Rada Miejska postanowiła, że dłużników zatrzymanych w więzieniu za długi utrzymywać ma wierzyciel.

1640

- Zakończono prace związane z dobudową do Ratusza na Rynku spichlerza, jatek szewskich i jatek garbarskich, prace trwały od 1637 roku.

- Jan Sobieski przyjechał do Krakowa po nauki. Kształcił się w Kolegium Nowodworskim, podległym Akademii Krakowskiej.

- Rytownik niderlandzki, Vischer de Jonge, sporządził widoki Krakowa.

1642 IX 14 - Konsekracja kościoła Kamedułów na Bielanach.

1642 X 28 - Król potwierdził przywilejem prawo osadników osady Wesoła do zajmowania się rzemiosłem i handlem oraz do posiadania własnego urzędu wójtowsko - ławniczego.

- Władysław IV nakazał stałą reperację murów.

- Konsekracja kościoła św. Wawrzyńca po przebudowie dokonanej staraniem księdza Kłoczyńskiego.

1643 IX 5 - Otwarcie kościoła św. Norberta, zbudowanego przez norbertanki, i przeniesienie do klasztoru przy nim części mniszek ze Zwierzyńca.

1643

- Arsenał królewski pod bramą Grodzką (dziś ulica Grodzka 64) został gruntownie przebudowany według planów generała artylerii Pawła Grodzickiego i włączony do fortyfikacji miejskich.

- Przy ulicy św. Anny 12 wybudowano dla Liceum Nowodworskiego okazały budynek, zwany Kolegium Nowodworskim.

- U (Franciszka) Cezarego ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie słownika polsko - łacińsko - greckiego Knapiusza.

1644 VI 12 - Do Krakowa, na pogrzeb żony Cecylii Renaty, przyjechał Władysław IV Waza.

1644 VI 20 - W klasztorze karmelitów na Piasku ukończony został Graduał o. Stanisława ze Stolca, największy w Polsce iluminowany licznymi scenami z życia Chrystusa i dziejów zakonu karmelitańskiego, kodeks na pergaminie z epoki baroku.

1644 VI 20 - Na Wawelu pochowano królową Cecylię Renatę, pierwszą żonę Władysława IV.

1644 VIII 20 - Władysław IV opuścił Kraków.

1644 - Otwarcie synagogi Izaaka (Ajzyka), której budowę rozpoczęto w 1638 roku.

1645

- Zbudowano dzwonnicę przed kościołem Dominikanów (spłonęła podczas ogromnego pożaru w 1850 roku i już nie została odbudowana).

- Żydzi wybrukowali na własny koszt ul. Żydowską (dzisiejszą Józefa).

1646 VII 7 - Władysław IV przybył wraz z drugą żoną Ludwiką Marią do Łobzowa.

1646 VII 14 - Władysław IV odbył uroczysty wjazd na Wawel.

1646 VII 15 - Uroczysta koronacja nowej królowej Ludwiki Marii Gonzagi.

1646 VIII 11 - Wprowadzenie sióstr bernardynek do nowego klasztoru św. Józefa (dzisiejsza ulica Poselska 21).

1647

- Biskup Piotr Gembicki odrestaurował pałac biskupi (dzisiejsza ulica Franciszkańska 3).

- W drukarni Cezarego ukazał się drukowany przewodnik po Krakowie, autorstwa Piotra Pruszcza "Klejnoty stołecznego miasta Krakowa, abo kościoły", zawierający opis 32 kościołów krakowskich, 11 kazimierskich i stradomskich oraz 16 kleparskich.

- Ukazał się polski "katechizm muzyczny", autorstwa Jana Gorczyna Tabulatura muzyki.

1648 XI 20 - W obliczu powstania kozackiego na Ukrainie szlachta po śmierci Władysława IV wybrała na króla jego brata Jana Kazimierza.

1649 I 14 - Odbył się uroczysty wjazd Jana Kazimierza.

1649 I 15 - W katedrze wawelskiej odbył się pogrzeb króla Władysława IV.

1649 I 17 - Prymas Maciej Łubieński dokonał koronacji Jana Kazimierza na króla Polski.

1649 I 18 - Spłonęła część zamku.

1649 I 19 - Zebrał się sejm koronacyjny, który obradował do 14 lutego.

1649 I 14 - Zakończył obrady sejm koronacyjny, który zebrał się 19 stycznia 1649 roku.

1650 III 21 - Mieszkańcy Kazimierza kamieniami przegonili spod murów miasta żołnierzy, którzy chcieli wedrzeć się do środka w celach grabieżczych (było wielu rannych).