Dzisiejsza data:

11 lipca 1605 - Zygmunt III król polski w sprawie m. Lublina przeciwko rękodzielnikom i rzemieślnikom z przedmieścia Czwartek o to, że ławy chlebowe na gruncie miejskim, pod bramą, przeszkadzając w pracy miejskim piekarzom i innym rzemieślnikom, wydaje wyrok stanowiąc, że tylko dwóch mistrzów może bez wstępowania do cechu wykonywać rzemiosło na Podzamczu Lubelskim: wszyscy inni rzemieślnicy mogą wykonywać swój zawód jedynie wówczas, gdy zostaną przyjęci do cechu.