Dzisiejsza data:

1941 I 22 - W sali Teatru Starego odbyła się premiera rewii pt. Zaczynamy sezon. Miała to być namiastka polskiego teatru.

1941 II 13 - Zakazano naboru do seminariów duchownych.

1941 II 28 - Gestapo w całości przejęło więzienie przy ulicy Montelupich w Krakowie.

1941 III 3 - Szef dystryktu krakowskiego wydał zarządzenie o utworzeniu w Krakowie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej (getta). Powstała ona na Podgórzu i otoczona była murem. Przesiedlono tu ludność żydowską mieszkającą w innych dzielnicach miasta. Ogółem w getcie przebywało około 20 000 osób.

- Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Stanisław Wyspiański Wesele (fragmenty).

- Gestapo aresztowało 72 członków ZWZ i zebrało informacje o strukturze organizacji.

- Aresztowania wśród członków ZWZ (do lata objęły 300 osób) dotknęły komendę ZWZ. Dowódcy musieli Kraków opuścić. Trzeba było zawiesić prace Sztabu Okręgu i Okręgu.

- Na boisku "Juvenii" rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa Krakowa, które zakończyły się 19 września zwycięstwem "Wisły".

- Wprowadzono obowiązkową służbę pracy dla młodzieży od lat 14 do 16 (tzw. „Baudienst").

1941 VI 13 - 27 okolicznych gmin wiejskich wcielono do Krakowa. Ludność miasta wzrosła w ten sposób do 321 tysięcy, a obszar do 169 km kw.

1941 VII 1 - Aresztowania w ZWZ spowodowały rozwiązanie Obszaru krakowskiego.

1941 VII 13 - Tajny Teatr Szkolny "Studio 41" Tadeusza Staicha wystawił Wesele Wyspiańskiego.

1941 VIII 10 - Okręgowym Delegatem Rządu został Jan Jakóbiec "Słotwiński".

1941 VIII 15 - Niemieckie władze okupacyjne zakazały używania polskiej nazwy Krakowa. Wkrótce na niemieckie zmieniona została też większość nazw ulic i placów Krakowa.

1941 VIII 22 - Powstał konspiracyjny Teatr Słowa, zwany Rapsodycznym.

1941 IX 6 - Nowym komendantem Okręgu Kraków został pułkownik Zygmunt Miłkowski.

1941 IX 11 - Z zakładu dla psychicznie chorych w Kobierzynie wywieziono i zamordowano drugą już 50 - osobową grupę Żydów.

1941 IX 19 - Zwycięstwem drużyny "Wisły" zakończył się na boisku "Juvenii" finałowy mecz piłkarskich mistrzostw Krakowa rozpoczętych 2 czerwca.

1941 IX - Do obozu w forcie w Skotnikach przywieziono pierwszych 200 jeńców radzieckich.

1941 X 15 - Zamknięcie przez niemieckie władze okupacyjne getta krakowskiego. Za przekroczenie granic dzielnicy bez specjalnej przepustki groziła kara śmierci.

1941 XI 1 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Juliusza Słowackiego Król Duch.

1941 XI 11 - Na maszcie kopca Piłsudskiego żołnierz ZWZ wywiesił biało - czerwoną flagę.

1941 XI 30 - W mieszkaniu przy ulicy Floriańskiej 45 gestapo aresztowało kilku członków grupy śląskiej Związku Odwetu. Do końca roku aresztowano ich około 60.

1942 I 25 - Do Krakowa przybył włoski korespondent wojenny Curzio Malaparte.

1942 II 1 - W Płaszowie odbyła się egzekucja więźniów z Montelupich. W dniach 1 - 2 luty zamordowano 200 więźniów.

1942 II 8 - W Krakowie powstał Komitet Okręgowy PPR, sekretarzem został Ignacy Fik.

1942 II 14 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Juliusza Słowackiego Beniowski.

1942 III 28 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Jana Kasprowicza Hymny.

1942 IV 15 - Na terenie kamieniołomów w Podgórzu Niemcy założyli karny obóz Służby Budowlanej S - Lager Krakau, zwany "Liban".

1942 IV 16

- W kawiarni Domu Plastyków aresztowano 198 zgromadzonych tam osób, w tym wielu malarzy oraz aktorów. Osadzono ich w więzieniu na Montelupich, skąd po kilku dniach wywiezieni zostali do obozu w Oświęcimiu.

- Niemcy urządzili obławę na oficerów rezerwy. W rejonie ulic Długiej, Krowoderskiej, Wrocławskiej i Lubelskiej zatrzymano prawie 2 000 mężczyzn, których później w większości przewieziono do obozu oświęcimskiego.

1942 V 7 - Powołano przy rządzie Generalnego Gubernatorstwa „sekretariat stanu do spraw bezpieczeństwa". Było to świadectwo zaostrzenia się terroru okupanta, co już wcześniej przejawiło się we wzmożeniu łapanek.

1942 V 22 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Wieczór Wyspiańskiego.

1942 V 27 - W Oświęcimiu, w bloku 11, rozstrzelano 168 uwięzionych, którzy zostali aresztowani w kawiarni Domu Plastyków 16 kwietnia.

1942 V - Rozpoczął działalność konspiracyjny Uniwersytet Jagielloński kierowany przez prof. dr Władysława Szafera; 136 wykładowców kierowało zajęciami około 800 studentów odbywających naukę na wszystkich wydziałach.

1942 VI 1 - W trzech etapach trwającej od 1 do 8 czerwca akcji wysiedlania z getta wyprowadzono około 7 000 ludzi i wysłano ich do obozu zagłady w Bełżcu.

1942 VI 4 - Niemiecki konwojent zastrzelił na ulicy w getcie Mordechaja Gebirtiga, ponieważ ten nie potrafił iść szybciej.

1942 VI 23 - Gestapo zlikwidowało zakład psychiatryczny w Kobierzynie. 30 chorych zastrzelono, 537 wywieziono do KL Auschwitz.

1942 VI 26 - Pierwsza publiczna egzekucja w Płaszowie - przy stacji Płaszów Niemcy powiesili publicznie 7 kolejarzy.

1942 VI - W forcie koło kopca Krakusa w Krakowie Niemcy założyli obóz dla jeńców radzieckich.

1942 VII 1 - Przy ulicy Wielickiej zamordowano 11 Polaków.

1942 IX 1 - Komendę Okręgu AK objął pułkownik Józef Spychalski "Luty".

1942 IX - Z osiedla Oficerskiego wysiedlono 3 500 rodzin.

1942 IX - Okupant wydał zakaz przywozu do miasta przez osoby prywatne masła, tłuszczu, mięsa i tytoniu.

1942 X 3 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Wieczór norwidowski.

1942 X 28 - Kolejna akcja wysiedlenia z getta pochłonęła 7 000 ofiar wysłanych do obozu zagłady i 600 zabitych na miejscu.

1942 X 28 - Gestapo aresztowało Helenę Fikową.

1942 XI 26 - W odwet za wysadzenie przez oddział Gwardii Ludowej transportu kolejowego powieszono przy torach kolejowych w Płaszowie 7 osób. Ciała straconych wisiały przez kilka dni.

1942 XI 28 - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Adama Mickiewicza Pan Tadeusz.

1942 XI - Ukazał się konspiracyjny "Miesięcznik Literacki".

1942 XII 14 - Metropolita krakowski Adam Sapieha oraz prezes RGO Adam Ronikier interweniowali u szefa rządu GG w sprawie zbrodni popełnionych na Polakach Zamojszczyzny.

1942 XII 22 - GL przeprowadziła dwie operacje bojowe na kawiarnie „nur für Deutsche": „Bisanz" i „Cyganerię".

1942 XII 24 - Grupa dywersantów z ŻOB dokonała zamachu na "Cyganerię", w wyniku którego zginęło siedmiu niemieckich oficerów.

1942 - Konspiracyjny Teatr Niezależny Młodych Plastyków wystawił Orfeusza Jeana Cocteau.

1943 I 28 - Bomba zegarowa, umieszczona przez grupę bojową GL PPS, zniszczyła wnętrze Urzędu Zatrudnienia (Arbeitsamt) przy ulicy Lubelskiej i zniszczyła część kartotek.

1943 I - Konspiracyjny Teatr Niezależny Młodych Plastyków wystawił Balladynę Juliusza Słowackiego.

1943 II 4 - Hans Frank zarządził trzydniową żałobę z powodu klęski armii niemieckiej pod Stalingradem. Zamknięte zostały teatry, kina, lokale.

1943 III 10 - Do Krakowa przybył Hermann Göring.

1943 III 12 - Powstał oddział Rady Pomocy Żydom.

1943 III 13 - Niemcy przeprowadzili całkowitą likwidację getta. Około 2000 osób zamordowano na miejscu, a resztę zamknięto w obozie koncentracyjnym w Płaszowie.

1943 III 14 - Niemcy przeprowadzili całkowitą likwidację getta. Ogółem z gminy żydowskiej, liczącej w roku 1939 około 55 000 ludzi, pozostało przy życiu niespełna tysiąc. Jej majątek, zbiory historyczne i pamiątki kultury zostały zniszczone lub rozgrabione, synagogi zamieniono na składy, cmentarze zbezczeszczono.

1943 III - Odbyła się premiera Teatru Rapsodycznego - Juliusza Słowackiego Samuel Zborowski.

1943 IV 20 - Żołnierze Kedywu AK ("Osa" - "Kosa") dokonali nieudanego zamachu na dowódcę SS i policji w GG Friedricha Wilhelma Krügera.

1943 V 8 - W Emaliernii, fabryce Oskara Schindlera przy ulicy Lipowej 4 utworzono filię obozu płaszowskiego.

1943 VI 1 - Gestapo przeprowadziło wielką obławę na ulicach miasta.

1943 VII 1 - Niemcy wprowadzili blokadę miasta.

1943 VII 28 - Po wykryciu drukarni PPR Niemcy dokonali krwawej pacyfikacji Woli Justowskiej. 21 osób rozstrzelano, ponad 80 wywieziono do obozu w Oświęcimiu.

1943 IX 21 - Policja przeprowadziła masową kontrolę dokumentów w kwartale pomiędzy ulicami Starowiślną, Krakowską, Dietla po Wisłę. Wiele osób skierowano na roboty przymusowe.

1943 X 2 - Ukazał się dekret generalnego gubernatora Hansa Franka nakładający wyroki śmierci na osoby przeszkadzające "w niemieckim dziele odbudowy".

1943 X 3 - Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Jan Kanty Gregorowicz Werbel domowy w składance: Bo gdy harmonia gra.

1943 X 15 - W nocy na murach miasta rozklejono "rozporządzenie" w języku niemieckim i polskim o "statusie prawnym Polaków", podpisane przez Hansa Franka, tymczasem faktycznym autorem było BiP AK.

1943 X 20 - Przy ulicy Mazowieckiej odbyła się pierwsza w Krakowie uliczna egzekucja z mocy dekretu Hansa Franka z 2 października.

1943 X 29 - Ukazała się pierwsza lista skazanych na śmierć na podstawie dekretu generalnego gubernatora z dnia 2 października 1943 roku.

1943 XI 9 - W Sukiennicach z udziałem Heinricha Himmlera otwarto wystawę GG w oczach niemieckich artystów.

1943 XII 5 - Metropolita krakowski arcybiskup Adam Sapieha złożył na ręce generalnego gubernatora GG Hansa Franka protest przeciwko nasilającemu się terrorowi.

1943 XII 11 - Dokonano zamachu na niemieckich konfidentów w cukierni ,,Ziemiańska".

1943 XII 24 - W obozie płaszowskim dokonano egzekucji przewiezionych z więzienia na Montelupich 50 Polaków i 100 Żydów.

1944 I 10 - Obóz w Płaszowie przemieniono na obóz koncentracyjny.

1944 I 29 - W Grębałowie rozstrzelano 80 więźniów z Montelupich.

1944 II 2 - Przed południem ulicami centrum miasta na otwartych platformach Niemcy obwozili grupę zakładników (więźniowie mieli ręce skrępowane drutem kolczastym, oczy przewiązane chustką, a usta zaklejone gipsem. Odziani byli mimo zimowej pogody jedynie w papierowe koszule), którzy mieli zostać rozstrzelani w odwecie za zamach na pociąg wiozący gubernatora Franka.

1944 II 8 - Został aresztowany Stanisław Ziaja, sekretarz PPR na obwód krakowski.

1944 II 13 - W publicznej egzekucji w Płaszowie został zamordowany Stanisław Ziaja.

1944 II 20 - W sali Filharmonii GG odbył się koncert operowy dla Polaków.

1944 III 15 - Otwarto Teatr Powszechny dla Polaków w gmachu Starego Teatru.

1944 III 24 - W założonym przy ulicy Dietla 32 "kotle" gestapo aresztowało komendanta Okręgu Krakowskiego AK, pułkownika Józefa Spychalskiego.

1944 IV 3 - Rozplakatowano największą listę osób skazanych na śmierć; obejmowała ona 112 nazwisk.

1944 IV 12 - Odbył się manifestacyjny pogrzeb Bolesława Wallek - Walewskiego.

1944 V 8 - W Łęgu przy obronie magazynu broni zginęło 6 żołnierzy AK, w tym 3 skoczków spadochronowych.

1944 V 27 - W odwet za akcję zbrojną Armii Krajowej rozstrzelano 40 więźniów na ulicy Botanicznej.

1944 V 28 - Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Aleksander Fredro Zemsta, Karol Hubert Rostworowski Niespodzianka (fragmenty).

1944 V 30 - Powstała konspiracyjna Wojewódzka Rada Narodowa.

1944 VI - Konspiracyjny Teatr Niezależny Młodych Plastyków wystawił Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego.

1944 VII 2 - Pierwszy dzień masowych aresztowań wśród inteligencji i oficerów rezerwy.

1944 VII 3 - Drugi dzień masowych aresztowań wśród inteligencji i oficerów rezerwy. Około 2 000 osób wysłano do obozu w Płaszowie.

1944 VII 11 - Grupa żołnierzy AK z Warszawy dokonała nieudanego zamachu na dowódcę SS i policji w GG generała Wilhelma Koppego.

1944 VII – W dniach 21 – 22 lipca ogarnięci psychozą ewakuacji strażnicy uciekli z posterunków w obozie pracy "Liban".

1944 VIII 6 - Niemcy urządzili olbrzymią obławę w Krakowie; aresztowano około 7000 mężczyzn, z których znaczna część przewieziona została do obozów koncentracyjnych. Stanowiło to próbę sterroryzowania ludności miasta w chwili, gdy w Warszawie wybuchło powstanie.

1944 VIII 10 - Komendant Okręgu AK powołał grupę operacyjną "Kraków" dla opanowania miasta z chwilą ogłoszenia powstania.

1944 VIII 11 - Gestapo aresztowało generała AK Stanisława Rostworowskiego "Odrę".

1944 VIII 22 - Niemcy powołali do sypania okopów mężczyzn i kobiety od 15 do 50 roku życia.

1944 X 5 - Przybył transport 3 700 osób wysiedlonych z Warszawy.

1944 X 18 - W obozie płaszowskim zakończono zacieranie śladów zbrodni. Ekshumowano i spalono około 10 000 zwłok.

1944 X 20 - Po aresztowaniu pułkownika Edwarda Godlewskiego Komendantem Okręgu AK został pułkownik Przemysław Nakoniecznikoff - Klukowski.

1944 XI 17 - Dokonano konfiskaty 13 ton cukru z zakładów Wandera.

1944 XII 16 - Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Johan Nepomuk Nestroy Trójka hultajska.

1945 I 3 - Nastąpiło nocne bombardowanie Krakowa, zniszczeniu uległ budynek Łaźni Ludowej przy ulicy Karmelickiej , spod gruzów wydobyto zwłoki ośmiu osób, a w kilka miesięcy później, prawdopodobnie przy rozbieraniu budynku – jeszcze jedne.

1945 I 12 - W nocy z 11 na 12 stycznia rozpoczęła się nad Wisłą, z przyczółka w okolicach Sandomierza, wielka ofensywa wojsk radzieckich, która doprowadziła do załamania całego niemieckiego frontu wschodniego i wyzwolenia ziem polskich, w tym również Krakowa. Niemcy zarządzili pogotowie ewakuacyjne.

1945 I 15

- Wszystkie instytucje niemieckie otrzymały rozkaz ewakuacji. Komisarzem obrony mianowano Wilhelma Kopego.

- Niemcy dokonali ostatniego jawnego zbiorowego mordu przy ulicy Miedzianej na Dąbiu, mordując 79 osób wyciągniętych z okolicznych domów.

1945 I 16

- Przestał istnieć obóz w Płaszowie. Ostatnich więźniów wywieziono do KL Auschwitz.

- Delegat Rządu RP na Kraj, wicepremier Jan Stanisław Jankowski, oraz Komendant Główny AK generał Leopold Okulicki usiłowali zwołać w Krakowie konspiracyjne posiedzenie władz Polski Podziemnej. Szybkość ofensywy radzieckiej nie pozwoliła zgromadzić uczestników i odbycie posiedzenia.

- Niemcy w popłochu uciekali z Krakowa; lotnictwo radzieckie bombardowało pewne punkty w mieście.

1945 I 17

- Na Wawelu odbyło się ostatnie posiedzenie okupacyjnego rządu Generalnego Gubernatorstwa.

- Armia Radziecka zbliżyła się do przedmieść Krakowa od strony północnej i północno - zachodniej, zaskakując nie przygotowane na atak z tej strony siły niemieckie.

- Niemcy wysadzili wiadukt kolejowy przy ulicy Kopernika. Wybuch uszkodził stojące w pobliżu budynki kilku klinik, zginęło wiele osób.

- O godzinie 14 gubernator Hans Frank w pośpiechu opuścił swą rezydencję.

1945 I 18

- Rano na Wawelu wybuchł niewielki pożar, ale ogień szybko ugaszono.

- W południe w okolicach ulicy Długiej, Sławkowskiej i Rynku Głównego pojawiły się pierwsze oddziały wojsk II Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa.

- Wieczorem Niemcy zdążyli wysadzić mosty na Wiśle.

1945 I 19

- W nocy wojska radzieckie sforsowały Wisłę i wyparły Niemców z Podgórza.

- Na Wawelu zainstalowała się nowa władza - radziecka Wojskowa Komenda pod dowództwem pułkownika Wiaczesława F. Bobrownikowa.

1945 I 20

- Cały Kraków został oswobodzony.

- Do Krakowa przybył dr Bolesław Drobner.

1945 I 21 - Do Krakowa przybyli pełnomocnicy Rządu Tymczasowego (Lubelskiego): Teodor Piotrowski, minister aprowizacji i handlu, dr Stanisław Skrzeszewski, minister oświaty, i Jan Karol Wende, wiceminister kultury i sztuki.

1945 I 22

- Przyjechała z Lublina pierwsza grupa oficerów Wojska Polskiego, aby utworzyć Rejonową Komendę Uzupełnień i rozpocząć pobór do wojska.

- Na wielkim wiecu mieszkańców na placu Matejki pełnomocnicy Rządu Tymczasowego oraz przedstawiciele Wojska Polskiego i Armii Czerwonej zaznajomili krakowian z założeniami polityki wyzwolenia i odbudowy Polski - po Odrę i Nysę.

1945 I 23 - Na polecenie rektora prof. Tadeusza Lehra - Spławińskiego zwołane zostało ogólne zebranie pracowników UJ.

1945 I 24 - W Ratuszu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Na przewodniczącego MRN i prezydenta miasta powołano Aleksandra Żaruk - Michalskiego z PPS.

1945 I 25 - O godzinie 11 przed południem dziekan Władysław Wolter otworzył pierwsze powojenne posiedzenie Rady Wydziału Prawa UJ.

1945 I 29

- Na Wawelu odbyło się uroczyste powitanie polskich oddziałów wojskowych.

- Krakowska Rozgłośnia Polskiego Radia wznowiła regularne nadawanie programu.

- W zawodach piłkarskich zmierzyły się Juvenia ze Zwierzynieckim (2 : 2) oraz Wisła z Cracovią (2 : 0).

1945 I 30

- Kraków odwiedzili prezydent KRN Bolesław Bierut i premier Edward Osóbka - Morawski.

- Ukazuje się pierwszy numer "Dziennika Krakowskiego" przemianowanego następnie na "Dziennik Polski". Jego redaktorem naczelnym został Jerzy Putrament.

- Pierwszy po wojnie Poranek literacki w Starym Teatrze.

1945 I 31 - Ukazał się pierwszy numer krakowskiego organu PPR "Głos Pracy".

1945 II 3 - Koncertem pod batutą Zygmunta Latoszewskiego i z udziałem prof. Zbigniewa Drzewieckiego jako solisty rozpoczęła swoją działalność, w sali przedwojennego kina "Świt", państwowa Filharmonia Krakowska. Był to pierwszy po wojnie na polskich ziemiach koncert symfoniczny.

1945 II 9 - Odbył się manifestacyjny pogrzeb ofiar z Dąbia.

1945 II 18 - Ukazał się pierwszy powojenny numer dziennika PPS "Naprzód".

1945 II 19

- Zostały uruchomione trzy linie tramwajowe: 1, 2 i 4.

- Ogłoszono wpisy na Uniwersytet Jagielloński.

- Inauguracja działalności teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

1945 II 20 - Wznowiła działalność Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

1945 II 23

- Ukazał się pierwszy "krakowski" numer "Odrodzenia" - tygodnika społeczno - literackiego przeniesionego z Lublina.

- Wznowiono połączenie z prawobrzeżną częścią Krakowa przez mosty Dębnicki i tzw. Trzeci.

1945 III 9 - W Krakowie zjawiła się delegacja władz amerykańskiej strefy okupacyjnej z wiadomością o odnalezieniu ołtarza Wita Stwosza.

1945 III 15 - Biblioteka Jagiellońska wznowiła pracę pod dyrekcją Edwarda Kunzego.

1945 III 24

- Ukazał się pierwszy numer pisma "Tygodnik Powszechny".

- Odsłonięto płytę upamiętniającą przysięgę Kościuszki na Rynku Głównym.

1945 III 31 - W Starym Teatrze, kierowanym przez Bujańskiego, dbyła się pierwsza powojenna premiera Męża doskonałego Jerzego Zawieyskiego ze scenografią Andrzeja Pronaszki.

1945 IV 1

- Rozpoczął pracę Wojewódzki Port Lotniczy.

- Teatr przy placu Szczepańskim otworzył ponownie swoje podwoje.

1945 IV 15 - Pod redakcją Mariana Eliego ukazał się pierwszy numer tygodnika "Przekrój".

1945 IV 16 - Wznowiła działalność Akademia Górnicza w Krakowie.

1945 IV 18 - Radzieckie siły bezpieczeństwa rozpoczęły trwającą do 20 kwietnia akcję przeciwko Komendzie Okręgu Kraków AK (w likwidacji).

1945 IV 20 - Radzieckie siły bezpieczeństwa w trwającej od 18 kwietnia akcji rozbiły Komendę Okręgu Kraków AK (w likwidacji), aresztując jej komendanta pułkownika Przemysława Nakoniecznikoff - Klukowskiego oraz szefa sztabu podpułkownika Kazimierza Lassotę.

1945 IV 21 - Został zastrzelony komendant Okręgu Krakowskiego BCh Narcyz Wiatr.

1945 IV 22 - W sali kina "Wolność" odbyła się inauguracyjna premiera, już jawnego Teatru Rapsodycznego, Grunwald - rzecz skompilowana z fragmentów Grażyny, Konrada Wallenroda i Zawiszy Czarnego. Reżyserował Mieczysław Kotlarczyk.

1945 V 1 - W Rynku Głównym manifestacja pierwszomajowa zgromadziła 120 000 osób.

1945 V 6 - Hejnał z wieży Mariackiej będzie grany co godzinę.

1945 V 8 - Rozpoczął się rok akademicki w Akademii Handlowej.

1945 V 12 - W Starym Teatrze odbyła się premiera sztuki Marii Biliżanki Beksa ze scenografią Ali Bunscha i Andrzeja Cybulskiego oraz muzyką Artura Malawskiego.

1945 VI 9 - Spektaklem Cyrk tarabumba otworzył sezon teatr dziecięcy - Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska.

1945 VI 24 - W lokalu Związku Literatów w Krakowie odbył się wernisaż Grupy Młodych Plastyków.

1945 VI 27 - Odbyło się przedostatnie posiedzenie Rady Jedności Narodowej, podziemnego parlamentu.

1945 VI 29 - NKWD aresztowało Stefana Korbońskiego, pełniącego obowiązki Delegata Rządu na Kraj.

1945 VII 21 - Pierwsze posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

1945 VIII 11 - Doszło do rozruchów antysemickich na Kazimierzu, podpalona została synagoga Kupa.

1945 VIII – W dniach 12 – 15 sierpnia odbyła się odprawa kierownictwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, pułkowników: Jana Rzepeckiego, Antoniego Sanojcy, Franciszka Niepokólczyckiego i Ludwika Muzyczki, na której przystąpiono do powołania organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN).

1945 VIII 15 - Zaczęła się ukazywać "Twórczość", nowy miesięcznik poświęcony literaturze i krytyce, redagowana przez Kazimierza Wykę.

1945 VIII 21 - Urząd Bezpieczeństwa (UB) zlikwidował radiostację Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, mieszczącą się w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Koletek 6.

1945 VIII 29 - Kraków odwiedził Stanisław Mikołajczyk.

1945 VIII 31 - Otwarto Państwowe Konserwatorium Muzyczne pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego.

1945 IX 16 - Na odbytym w Krakowie okręgowym zjeździe ludowców prezesem zarządu okręgu Stronnictwa, które przybrało nazwę Polskiego Stronnictwa Ludowego, został wybrany Wincenty Witos.

1945 IX 30 - Na Akademii Górniczej zakończył się, trwający bez wakacyjnej przerwy, rok akademicki.