Dzisiejsza data:

1956 I 3 - Muzeum Archeologiczne otrzymało zabytkowe budynki więzienia św. Michała.

1956 I 10 - Sesja na Uniwersytecie Jagiellońskim w 100. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza.

1956 I 27 - Filharmonia zainaugurowała Rok Mozartowski.

1956 II 15 - Zakład Językoznawstwa PAN w Krakowie przystąpił do prac nad Słownikiem gwar polskich i Atlasem gwar polskich.

1956 II 29

- Rozpoczęto remont budynku Pod Krzyżem na Placu św. Ducha, przeznaczonego na muzeum teatru.

- Tadeusz Kantor poinformował za pośrednictwem "Dziennika Polskiego" o powstaniu przy Krakowskim Oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków zespołu teatralnego złożonego z aktorów i plastyków o nazwie Cricot 2.

1956 III 6 - Otwarto klub "Pod Żaczkiem" w II Domu Akademickim.

1956 III 13 - W związku ze śmiercią Bolesława Bieruta odbyły się wiece i masówki w zakładach pracy.

1956 III 17 - W Krakowie gościł wiedeński Burgtheater.

1956 V 12 - W Cricot 2 odbyła się premiera - pokazano Mątwę Witkiewicza w opracowaniu plastycznym Marii Jaremianki i w reżyserii Tadeusza Kantora oraz pantomimę Kazimierza Mikulskiego Studnia czyli głębia myśli w reżyserii autora i ze scenografią Jerzego Skarżyńskiego.

1956 V 13 - W PAX - owskim "Tygodniku Powszechnym" ukazało się oświadczenie redakcji o rezygnacji PAX z wydawania pisma.

1956 V 26 - W podziemiach pałacu Pod Baranami powstał najsłynniejszy w Polsce kabaret "Piwnica Pod Baranami".

1956 VI 6 - W Krakowie gościł następca tronu Kambodży książę Norodom Sihanouk.

1956 VI 9 - Z inicjatywy Haliny Gryglaszewskiej i Leszka Herdegena na ulice miasta wyjechał Teatr na Wozie.

1956 VI 29 - Prasa krakowska poinformowała lakonicznie o wypadkach w Poznaniu.

1956 VII 9 - Prasa poinformowała o rozpoczęciu przygotowań do obchodu 600 - lecia UJ.

1956 VII 12 - Organizację Muzeum Teatralnego powierzono mieszkającej w Polsce Angielce Violet Rogers, specjalistce w zakresie kostiumologii.

1956 VII 24 - W Krakowie przebywa delegacja rządowa ZSRR z przewodniczącym Rady Ministrów Nikołajem A. Bułganinem.

1956 VII 26 - Miejska Rada Narodowa dyskutowała sprawę reaktywowania Teatru Rapsodycznego, powołania Teatru Satyry i rozpoczęcia budowy gmachu dla Opery i Operetki.

1956 VIII 30 - Na karę śmierci skazano głośnego mordercę Władysława Mazurkiewicza.

1956 IX 20 - Zainaugurowało działalność Muzeum Historii Farmacji w Polsce.

1956 IX 24 - Z dziennikarzami krakowskimi spotkał się Cat - Mackiewicz.

1956 IX 27 - Prof. Kazimierz Lepszy, prorektor UJ, odebrał z rąk dyr. Stanisława Lorenza rękopis dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach ciał niebieskich, który będzie przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej.

1956 IX 30 - Teatr Stary otrzymał imię Heleny Modrzejewskiej.

1956 X 4 - Krakowianie pożegnali pisarza i działacza Adama Polewkę.

1956 X 18 - W Międzyuczelnianym Klubie Studenckim przy al. 3 Maja 5 odbył się wielki wiec młodzieży akademickiej. Domagano się samorządności robotniczej, jawności życia politycznego oraz powrotu do władz partyjnych Władysława Gomułki.

1956 X 20 - Prawie na wszystkich uczelniach krakowskich odbyły się otwarte zebrania organizacji partyjnych, popierające postulaty młodzieży przyjęte na wiecu w dniu 18 października.

1956 X 21 - Odbył się kolejny wiec młodzieży, w którym udział wzięli również starsi krakowianie.

1956 X 22 - Prasa ogłosiła skład nowych centralnych władz partii.

1956 X 23 - I sekretarz KW PZPR Stanisław Brodziński zrezygnował ze stanowiska.

1956 X 24 - Na ulicach doszło do gwałtownych zamieszek.

1956 X - W dniach 25 – 27 października odbyło się burzliwe trzydniowe plenum KW PZPR, I sekretarzem został Bolesław Drobner.

1956 X 28 - Krakowianie masowo oddawali krew dla ofiar wydarzeń w Budapeszcie.

1956 X 29

- 110 osób oddało 20 litrów krwi dla ofiar walk w Budapeszcie.

- Na miejsce Mikołaja Pawlaka I sekretarzem KM PZPR wybrano Jana Marca.

1956 X 30

- Po wiecach studenckich na Politechnice i AGH rozpoczęto zbieranie darów pieniężnych dla ofiar walk w Budapeszcie.

- W trakcie zebrania pracowników krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia podjęto rezolucję domagającą się zaprzestania zagłuszania stacji zagranicznych.

1956 X 31 - "Gazeta Krakowska" opublikowała rezolucję Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Krakowa, krytykującą niedostatek przemian demokratycznych, wzywającą do zachowania stanu mobilizacji i ostrzegającą przed możliwymi próbami prowokacji.

1956 XI 3 - W Pałacu Sztuki i Domu Plastyków otwarto wystawę malarstwa Krakowskiego Okręgu ZPAP z lat 1945 - 1956.

1956 XI 5 - Ulicami Krakowa przeszedł trzytysięczny pochód zorganizowany przez studentów dla uczczenia poległych w walkach na Węgrzech.

1956 XI 10 - Miejska Rada Narodowa postanawia usunąć nazwisko Stalina z nazw ulic.

1956 XI 12 - W Hucie im. Lenina powstał pierwszy samorząd robotniczy - Rada Delegatów.

1956 XI 15 - W "Gazecie Krakowskiej" wydrukowano apel Robotniczo - Studenckiego Komitetu Pomocy dla Węgier do mieszkańców Krakowa o zbiórkę pieniędzy na zakup żywności, leków i materiałów opatrunkowych, które zostaną specjalnym transportem zawiezione na Węgry.

1956 XI 26 - Z Krakowa na Węgry wyruszył transport 55 ton żywności, której łączna wartość przekroczyła pół milina złotych.

1956 XI 30 - Prasa publikuje list uczonych krakowskich w sprawie reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności.

1956 XII 4 - Dwudniowe obrady zakończył "sejmik" środowiska kulturalnego Krakowa.

1956 XII 5 - W lokalu Klubu Dziennikarzy odbywa się zebranie informacyjne, na którym redaktor Jerzy Turowicz, wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej zapoznaje zebranych „programem działalności nowo powstałego klubu”.

1956 XII 12 - Rada Ministrów podjęła decyzję o nadaniu Krakowowi statusu województwa.

1956 XII 22 - Na miejskiej konferencji PZPR I sekretarzem KM został wybrany Karol Orłowski.

1956 XII 25 - "Tygodnik Powszechny" ponownie zaczął ukazywać się pod redakcją Jerzego Turowicza.

1957 I 1 - Miejska Rada Narodowa przekształciła się w Radę Narodową miasta Krakowa (na prawach województwa).

1957 I 6 - Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Wieści" zajmującego się sprawami wsi.

1957 I 13 - W Krakowie gościł premier ChRL Czou En - Laj.

1957 I 19 - Prasa opublikowała apel o głosowanie bez skreśleń.

1957 I 20 - Odbyły się wybory do Sejmu. Posłami z Krakowa zostali: Józef Cyrankiewicz, Bolesław Drobner, Jan Miodoński, Józef Raźny, Stanisław Stomma, Zbigniew Jakus i Tadeusz Cynkin.

1957 I 25 - Decyzją ministra szkolnictwa wyższego zostali ponownie powołani na stanowiska przeniesieni uprzednio na emeryturę profesorowie UJ: Adam Krzyżanowski i Tadeusz Dziurzyński. Ponadto przywrócono prawa prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Kazimierzowi Buczkowi, Romanowi Ingardenowi oraz Witoldowi Krzyżanowskiemu.

1957 I 29 - Studencki Teatr 38 wystawił pierwszą, premierową sztukę Wszyscy przeciwko wszystkim Artura Adamova.

1957 II 5 - W Klubie ZLP odbył się wieczór autorski Romana Brandstaettera.

1957 II 14 - I Sekretarzem KW PZPR, po rezygnacji Bolesława Drobnera, został Lucjan Motyka, a Bernard Tejkowski został usunięty ze składu KW.

1957 II 16 - Na walnym zebraniu członków czynnych PAU wybrano nowego prezesa Akademii - prof. Adama Krzyżanowskiego, który zastąpił prof. Kazimierza Nitscha oraz sekretarza generalnego prof. Adama Vetulaniego.

1957 II 18 - Przewodniczącym Klubu Posłów Katolickich "Znak" został Stanisław Stomma.

1957 II 26 - Odbył się koncert studentów Akademii Muzycznej z Budapesztu.

1957 III 17 - Poświęcono plac u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego (obecnie Ludźmierska i Obrońców Krzyża), gdzie ma stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół.

1957 III 19 - Otwarcie wystawy malarstwa Jana Stanisławskiego w Pałacu Sztuki.

1957 III 21 - W Filharmonii z recitalem wystąpiła węgierska pianistka Judith Meri.

1957 III 25 - Zamknięto wawelską ekspozycję poddanego konserwacji ołtarza Wita Stwosza.

1957 IV 4 - Specjalna komisja UJ opublikowała sprawozdanie z realizacji testamentu Ignacego Paderewskiego.

1957 IV 5 - Na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej odsłonięto pomnik ku czci Żydów zamordowanych w Krakowie.

1957 IV 9 - Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne rozpoczęły wytwarzanie terramycyny.

1957 IV 13 - Przetrzymywany dotąd na Wawelu ołtarz Wita Stwosza przekazano kościołowi Mariackiemu.

1957 V 7 - W domu Pod Jaszczurami otwarto Klub Studentów Politechniki.

1957 V 9 - Otwarto wystawę "Grupy Krakowskiej" w Galerii Krzysztofory. Nastąpił początek odwrotu sztuki od wzorców socrealizmu.

1957 V 13 - Ukazał się pierwszy numer "Ruchu Muzycznego".

1957 VI 2 - Gościnne występy rozpoczęła Komedia Francuska.

1957 VI 5 - O godzinie 10 rano dzwon Zygmunta obwieścił krakowianom, że ich miasto ukończyło 700 rok istnienia od lokacji na prawie magdeburskim.

1957 VI 10 - Reaktywowano Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie (Bractwo Kurkowe), ale pierwsze królewskie strzelanie odbyło się dopiero w 1964 roku.

1957 VI 28 - W klubie MPiK w Nowej Hucie otwarto wystawę prac Nikifora.

1957 VI - Reaktywowano miesięcznik społeczno - kulturalny o profilu katolickim "Znak".

1957 VII 19 - Uchwałą Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa reaktywowano "Teatr Rapsodyczny".

1957 VII 22 - Ukazał się pierwszy numer "Głosu Nowej Huty".

1957 VIII 4 - W Domu Plastyków otwarto wystawę prac Józefa Czapskiego.

1957 VIII 15 - W święto Wniebowzięcia Matki Bożej, przed ołtarzem Wita Stwosza w kościele Mariackim, mszę świętą odprawił ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak.

1957 VIII 17 - W 20. rocznicę strajków chłopskich w Małopolsce Władysław Gomułka wygłosił przemówienie na akademii w hali Wisły.

1957 VIII 18 - Z udziałem prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyły się główne uroczystości kościelne z okazji 700 - lecia śmierci św. Jacka.

1957 VIII 29 - Teatr Cricot 2 i Grupa Krakowska otrzymały piwnice pałacu Pod Krzysztofory.

1957 IX 11 - Rozpoczęto odnawianie fasad kamienic wokół Rynku Głównego.

1957 IX 13 - W Filharmonii odbył się koncert pod dyrekcją Fritza Mahlera.

1957 X 5 - Demonstrowano z powodu likwidacji tygodnika "Po prostu".

1957 X 10 - Braudel Fernand wygłosił wykład na UJ.

1957 X 24 - Przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa został prof. Wiktor Boniecki.

1957 XI 27 - Przy ulicy Skarbowej otwarto nową siedzibę Teatru Rapsodycznego.

1957 XI 28 - Odbyły się główne uroczystości 50. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego.

1957 XII 16 - W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę poświęconą twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego.

1958 I 9 - W Nowej Hucie przebywał wicepremier Piotr Jaroszewicz.

1958 I 13

- Na wniosek Komisji Drobnej Wytwórczości przy Radzie Narodowej miasta Krakowa powstała komisja mająca się zajmować utworzeniem w Krakowie fabryki samochodów osobowych.

- Żydowska Kongregacja Wyznaniowa przekazała budynek Bożnicy Starej na potrzeby Muzeum Historycznego m. Krakowa.

1958 I 31 - Odbyły się wybory do rad narodowych.

1958 II 17 - W trakcie spotkania Społecznego Komitetu Budowy Telewizji z władzami miasta stwierdzono, że nie ma sensu budować takiego ośrodka w Krakowie, skoro w całej Polsce jest zaledwie 26 657 telewizorów.

1958 III 15 - Kraków - jako jedyne miasto polskie, został zaproszony do udziału w wystawie Złoty wiek wielkich miast.

1958 III 22 - W Krakowie przebywał organizator wystawy gandawskiej prof. Armand Hacquaert.

1958 IV 11 - Społeczny Komitet Budowy Telewizji poinformował, że nawiązano kontakty z firmą w NRF produkującą telewizory.

1958 IV 12 - Rada Narodowa miasta Krakowa ustaliła, że herb miasta ustalony w 1. połowie XVII wieku nie będzie zmieniony.

1958 IV 19 - W Krakowie przebywał przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Kliment Woroszyłow.

1958 IV 30

- Bolesław Drobner obchodził jubileusze 75 - lecia urodzin, 60 - lecia pracy politycznej i 50 - lecia małżeństwa.

- Na 15 lat więzienia skazano Kurta Heinemeyera, szefa antykomunistycznej komórki krakowskiego gestapo w czasach II wojny światowej.

1958 V 4 - Na ulice miasta wyjechały tramwaje pomalowane - zgodnie z tradycją - na niebiesko.

1958 V 22 - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie jubileuszu 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1958 VI 1 - Na dachu budynku Muzeum Narodowego rozpoczęto montaż telewizyjnej przenośnej stacji przekaźnikowej.

1958 VI 7 - Artur Rubinstein zainaugurował Festiwal Sztuki Dni Krakowa.

1958 VI 12 - Rozpoczął występy Piccolo Teatro di Milano.

1958 VI 15 - Odbył się koncert Orkiestry Filadelfijskiej pod batutą Judina Ormandy'ego.

1958 VI 21 - Prasa doniosła o wielkim sukcesie polskiej ekspozycji na wystawie w Gandawie. Kraków wraz z Londynem i Lizboną otrzymał złoty medal (kandydowało 18 miast europejskich).

1958 VII 6 - Na UJ zakończył się pierwszy międzynarodowy zjazd tłumaczy.

1958 VIII 25 - Barbara Janiszewska z krakowskiego AZS została mistrzynią Europy w biegu na 200 m z czasem 24,1 sekundy.

1958 IX 28 - Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią.

1958 X 26 - Z okazji jubileuszu 30 - lecia Izby Rzemieślniczej w Krakowie na placu Mariackim odsłonięto studzienkę ozdobioną podobizną żaka.

1958 X 28 - W hali Wisły rozpoczął koncerty Jan Kiepura.

1958 XI 22 - W Instytucie Badań Jądrowych PAN w Bronowicach uruchomiono cyklotron.

1958 XII 17 - Odbył się koncert Jana Kiepury z udziałem Marthy Eggerth.

1958 XII 22 - Prof. Walery Goetel został laureatem Nagrody Tienhovena za zasługi dla ochrony przyrody.

1958 XII 23 - W Ottawie zebrała się mieszana komisja kanadyjsko - polska (stronie reprezentującej rząd warszawski przewodniczył prof. dr Jerzy Szablowski), która dokonała oceny stanu uratowanych wawelskich zabytków i rozpoczęto rozmowy o powrocie kanadyjskiego depozytu do kraju.

1959 I 14 - W trakcie obrad sejmowej Komisji Kultury dyskutowano o projekcie sprowadzenia na Wawel prochów Fryderyka Chopina.

1959 II 16 - Powróciła z Kanady na Wawel pierwsza partia skarbu wawelskiego.

1959 II 16 - W Krakowie wystąpiła Josephine Baker.

1959 II 25 - Rada Narodowa miasta Krakowa zdecydowała o budowie nowoczesnego pawilonu wystawowego w rejonie Plant, u wylotu ulicy Szczepańskiej.

1959 III 11 - Na ulicy św. Jana 2 otwarto pierwszy samoobsługowy bar kawowy - miejsce to szybko stało się ulubionym punktem spotkań krakowskich artystów.

1959 IV 19 - Prezesem Związku Artystów Plastyków został prof. Mieczysław Wejman z krakowskiej ASP.

1959 V 7 - Rozpoczął się połączony z Juvenaliami I Festiwal Kultury Studentów z udziałem zespołów z całego kraju.

1959 V 8 - Odsłonięto Pomnik Wdzięczności na placu Wolności.

1959 V 11 - W nowym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie otwarto stałą Galerię Współczesnego i Nowoczesnego Malarstwa Polskiego.

1959 V 12 - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie terminów i środków realizacji rozbudowy Huty im. Lenina i dzielnicy mieszkaniowej Nowa Huta.

1959 IX 19 - Rozpoczął się III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień w trakcie którego debiutował krakowski kompozytor Krzysztof Penderecki.

1959 X 6 - Delegacja władz krakowskich udała się do NRD, aby na miejscu zapoznać się z możliwościami rekonstrukcji posągu Naczelnika Kościuszki, którego model w skali 1:1 oraz wstępny roboczy odlew znajdował się w Dreźnie.

1959 XI 6 - Przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa został Zbigniew Skolicki.

1959 XI 8 - Ministerstwo Łączności podjęło decyzję o lokalizacji nadajnika tv dla Krakowa na podwielickim wzgórzu Chorągwica.

1959 XII 6 - „Dziennik Polski” zadaje pytanie: „Dlaczego celofanu, bardzo poszukiwanego w okresie Mikołaja i świąt, nie można wcale dostać w uspołecznionych sklepach, natomiast sprzedają go masowo na ulicach, a zwłaszcza na Rynku prywatni handlarze?”.

1959 XII 9 - Rozpoczęło się seminarium Teatrów Studenckich, oprócz referatów naukowych zaprezentowano także głośne spektakle między innymi Króla Ubu warszawskiego STS.

1959 XII 16 - Kongregacja watykańska ogłosiła, że krakowski wydział teologiczny istnieje i ma działać wedle praw kościelnych.

1959 XII 24 - Karol Wojtyła jako biskup krakowski odprawił pierwszą pasterkę na wolnym powietrzu w Nowej Hucie.

1960 II 26 - Koncertował Artur Rubinstein.

1960 III 23 - Krakowski Oddział Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa otrzymał siedzibę w Szarej Kamienicy w Rynku Głównym.

1960 III 29 - Do Wieliczki przejechał pierwszy pociąg elektryczny.

1960 IV 4 - Na Wawelu zainaugurowano obchody 1000 - lecia Państwa Polskiego kompozycją Stanisława Wiechowicza Zawołanie.

1960 IV 15 - Na kopcu Tadeusza Kościuszki został uruchomiony przekaźnik telewizyjny.

1960 IV 23 - Kamienica Pod Jaszczurami przeszła pod władanie klubu studenckiego.

1960 IV 26 - Na konferencji w Komitecie Miejskim PZPR podjęto decyzję o usunięciu krzyża u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego (obecnie Ludźmierska i Obrońców Krzyża).

1960 IV 27 - Zamieszki w Nowej Hucie związane z próbą usunięcia krzyża u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego (obecnie Ludźmierska i Obrońców Krzyża).

1960 IV 30 - Prasa z opóźnieniem podała informację o zamieszkach w Nowej Hucie spowodowanych próbą usunięcia krzyża u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego (obecnie Ludźmierska i Obrońców Krzyża).

1960 V 14 - Władysław Gomułka wziął udział w obchodach Dnia Hutnika połączonych z jubileuszem 10 - lecia budowy Nowej Huty.

1960 V 21 - Kraków odwiedził chilijski poeta Pablo Neruda, przebywający w Polsce na zaproszenie Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju.

1960 V 23 - Zespół Teatru im. Wachtangowa z Moskwy wystawił Irkucką historię Arbuzowa.

1960 VII 14 - Uroczyste obchody 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

1960 VII 23 - Długotrwałe opady spowodowały wielką powódź w Krakowie i województwie. Uszkodzeniu uległo ponad 2 000 budynków, setki ludzi straciło dach nad głową.

1960 VII 26 - Krakowowi groziła powódź. Fala kulminacyjna na Wiśle, która przeszła przez miasto w nocy, spiętrzyła wody do wysokości 8,8 m. Woda sięgała ponad kamienne filary mostu Dębnickiego.

1960 VIII 10 - Do Krakowa sprowadzono z Drezna kopię zniszczonego w czasie okupacji pomnika Tadeusza Kościuszki.

1960 IX 4 - W Pałacu Szołayskich otwarto Pierwsze Ogólnopolskie Biennale Grafiki.

1960 IX 18 - Sakrę biskupią otrzymał ksiądz Julian Groblicki, sufragan krakowski.

1960 XII 14 - Architekt Stanisław Tomczak z Warszawy otrzymał I nagrodę w konkursie SARP na projekt budynków sądów przy Rondzie Mogilskim.

1960 XII 21 - Prasa podała, że zapylenie w okolicach zakładów "Bonarka" wynosi 674 g/m2/rok, w Starym Mieście 517 g/m2/rok, w Nowej Hucie 289 g/m2/rok przy normie wynoszącej 200 g/m2/rok.

1960 XII 23 - Uruchomiono linię tramwajową do Prokocimia.