Dzisiejsza data:

1981 I 4 - W HiL wytopiono 100 - milionową tonę stali.

1981 II 4 - Senaty UJ i AM dyskutują o połączeniu obu uczelni.

1981 II 8 - Zostały wznowione zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1981 II 10 - Ze stanowiska dyrektora Filharmonii rezygnuje Jerzy Katlewicz.

1981 II 12 - Prof. Bolesław Faron został powołany na stanowisko ministra oświaty i wychowania.

1981 II 16 - Studenci UJ i innych uczelni podejmują okupacyjny strajk solidarnościowy.

1981 II 19 - Dokonano rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

1981 III 3 - Rozpoczyna działalność Ośrodek Teatru Cricot - 2 przy ulicy Kanoniczej.

1981 III 17 - Po przekształceniu KRH w Komisję Koordynacyjną "S" HiL przewodniczący Władysław Hardek złożył rezygnację, a przewodniczącym został Mieczysław Gil.

1981 III 19 - W odpowiedzi na wydarzenia bydgoskie w wielu zakładach pracy trwają strajki ostrzegawcze.

1981 IV 3 - Rozpoczął się założycielski zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

1981 IV 8 - Odbyła się narada krakowskiego aktywu PZPR przed IX Zjazdem partii.

1981 IV 15 - Wicepremier Mieczysław F. Rakowski spotkał się z robotnikami z Nowej Huty.

1981 IV 30 - Na Akademii Medycznej rozpoczął się długotrwały spór o procedurę wyboru rektora.

1981 V 6 - Marszałek Michał Rola - Żymierski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Krakowa.

1981 V 9 - Na Wawelu został poświęcony pierwszy w Krakowie sztandar "Solidarności".

1981 V 10 - Piłkarze ręczni "Hutnika" zostali mistrzami Polski.

1981 V 13 - ZOMO zaatakowało tłum po nabożeństwie w Kościele Mariackim.

1981 V 14 - Po zamachu na życie Jana Pawła II odbywa się w katedrze msza święta błagalna o powrót papieża do zdrowia.

1981 V 17 - Wielka manifestacja w Rynku Głównym (tzw. Biały Marsz) po zamachu na życie Jana Pawła II.

1981 V 29 - Rektorem UJ został wybrany prof. Józef A. Gierowski.

1981 VI 9 - W Krakowie przebywał Czesław Miłosz. Odwiedził "Tygodnik Powszechny", a w Wydawnictwie Literackim odebrał pierwsze egzemplarze swej Doliny Issy, która ukazała się w stutysięcznym nakładzie.

1981 VI – W dniach 13 – 14 czerwca toczyły się obrady Konferencji Partyjnej przed IX Zjazdem PZPR.

1981 VI 29 - W krypcie katedry na Wawelu ustawiono sarkofag generał Sikorskiego.

1981 VII 1 - W Krakowie przebywał Lech Wałęsa.

1981 VII 7 - Zawiązał się Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa.

1981 VII 13 - Wacław Sikora został przewodniczącym Zarządu Regionu "Solidarności" Małopolska.

1981 VIII 14 - W Pałacu Biskupim doszło do spotkania przewodniczącego Rady Narodowej m. Krakowa Andrzeja Kurza, prezydenta miasta Józefa Gajewicza i I sekretarza KK PZPR Krystyna Dąbrowy z metropolitą krakowskim kardynałem Franciszkiem Macharskim.

1981 VIII 18 - W czasie otwartego zebrania krakowskiego oddziału SDP podjęto rezolucję, solidaryzującą się z oświadczeniem ZG SDP w sprawie "kampanii dezinformacji w środkach masowego przekazu" po rzekomym zerwaniu rozmów z rządem przez stronę "solidarnościową".

1981 VIII 31 - W Bieńczycach doszło do starć demonstrantów z milicją.

1981 IX 24 - Rodzice kandydatów nie przyjętych na studia rozpoczęli okupację Akademii Medycznej.

1981 IX 25 - Telefony krakowskie otrzymały 6 - cyfrową numerację.

1981 X 12 - Na cmentarzu Rakowickim odbył się powtórny pogrzeb Karola Irzykowskiego.

1981 X 17 - W Starym Teatrze została zorganizowana wielka gala z okazji 200 - lecia sceny krakowskiej.

1981 X 19 - Egzekutywa KK PZPR odniosła się krytycznie do "Gazety Krakowskiej", organu prasowego KW PZPR, i jej redaktora naczelnego Macieja Szumowskiego.

1981 X 20 - W Krakowie gościł zespół Deutsches Theater z Berlina.

1981 XI – W dniach 2 – 6 listopada z powodu braku opału zawieszono zajęcia na UJ.

1981 XI 19

- Studenci UJ rozpoczęli strajk okupacyjny na znak solidarności z żądaniami społeczności akademickiej radomskiej WSI.

- Zespół "Gazety Krakowskiej" otrzymał nagrodę "Kuźnicy" - Kowadło.

1981 XI 21 - W HiL przebywał kardynał Franciszek Macharski.

1981 XII 4 - Andrzej Kurz zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Rady Narodowej miasta Krakowa, na jego miejsce wybrano dr Wiesława Gondka.

1981 XII 8 - Jan Paweł II (na mocy motu proprio Beata Hedvigis) przekształcił Papieski Wydział Teologiczny w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z trzema wydziałami: teologii, filozofii i historii.

1981 XII 13

- Wprowadzony został stan wojenny. Hutnicy rozpoczęli falę strajków w Krakowie.

- KRH (Komisja Robotnicza Hutników), która przejęła uprawnienia Zarządu Regionu, nakazała wszystkim komisjom zakładowym przekształcenie w komitety strajkowe.

1981 XII 14 - Rada Wydziału Prawa UJ wydała oświadczenie stwierdzające nielegalność dekretu wprowadzającego stan wojenny.

1981 XII 17 - Milicja rozpędziła manifestujących po wyjściu z Kościoła Mariackiego.

1982 I 5 - Powstał Regionalny Komitet Wykonawczy "S" Małopolski.

1982 II 5 - Ukazała się ponownie "Gazeta Krakowska".

1982 II 8 - Wznowiono zajęcia na UJ.

1982 II 23 - Przed sądem wojskowym rozpoczął się proces Mieczysława Gila i Edwarda Nowaka oskarżonych o organizowanie strajku okupacyjnego w HiL.

1982 II 24 - Sąd wojskowy skazał Mieczysława Gila na 4 lata i Edwarda Nowaka na 3,5 roku więzienia za organizowanie strajku okupacyjnego w HiL.

1982 III 12 - Ukazuje się ponownie "Echo Krakowa".

1982 IV 1 - W katedrze wawelskiej odbyła się premiera Mordu w katedrze Thomasa S. Eliota w reżyserii Jerzego Jarockiego.

1982 V 13 - Po nabożeństwie w kościele Mariackim milicja i oddziały ZOMO niezwykle brutalnie zaatakowały tłum na płycie Rynku Głównego.

1982 VI 13 - W Nowej Hucie manifestowano przeciwko rygorom stanu wojennego.

1982 VII 6 - Kilku minutową audycję nadało "Radio Solidarność Małopolska".

1982 VIII 4 - Sąd wojskowy na 4 lata skazał Stanisława Handzlika, działacza podziemnej KRH "S".

1982 VIII 31

- W Bieńczycach doszło do gwałtownych starć demonstrantów z milicją.

- Sensację wśród krakowian wzbudziło wmurowanie między marmurowe tafle pokrywające Rynek Główny płyty pamiątkowej dla uczczenia II rocznicy Porozumień Gdańskich. Płyta została bardzo szybko usunięta, niemniej jednak jej umieszczenie wzbudziło podziw i świadczyło, że niezależny ruch związkowy nie został zdławiony po wprowadzeniu stanu wojennego.

1982 X 13 - W Nowej Hucie funkcjonariusz SB zastrzelił 19 - letniego Bogdana Włosika.

1982 X 16 - Wmurowaniem tablicy pamiątkowej pracownicy Solvayu uczcili 4 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II, niegdyś robotnika tej fabryki.

1982 X 26 - I sekretarzem KK PZPR został Józef Gajewicz.

1982 XI 28 - Przed Nowym Gmachem Muzeum Narodowego odsłonięto w 75 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego pomnik poety. Pomnik wykonany został według projektu Mariana Koniecznego, odsłonięcia dokonała wnuczka poety Krystyna Michalska.

1982 XII 8 - Józef Gajewicz odchodzi z funkcji prezydenta Krakowa.

1982 XII 9 - Prezydentem Krakowa został Tadeusz Salwa.

1982 XII 12 - Generał Wojciech Jaruzelski gościł w HiL.

1982 XII 16 - W Filharmonii Krakowskiej oddano do użytku 56 - głosowe organy.

1983 I 22 - Przy ulicy Sławkowskiej otwarto nową scenę Starego Teatru.

1983 I 30 - Pod naciskiem partyjnych władz centralnych (Biura Politycznego KC PZPR) Stowarzyszenie Twórców i Działaczy Kultury "Kuźnica" podjęło na swoim walnym zgromadzeniu bardzo niejednomyślną decyzję o samorozwiązaniu.

1983 II 10 - Prezydent Krakowa powołał Ośrodek Kultury "Krakowska Kuźnica" umożliwiając dalszą współpracę temu samemu kręgowi ludzi związanych z dawną "Kuźnicą".

1983 II 19 - Rozpoczęły się obchody Roku Kopernikańskiego.

1983 III 15 - Wprowadzone zostały podwyżki cen kawy, papierosów i benzyny.

1983 III 27 - Wystawienie operowego spektaklu Zemira i Azor Andre Ernesta Gretry'ego uświetniło 200 - lecie sceny operowej w Krakowie.

1983 IV 9 - Odbył się I Wojewódzki Zjazd Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

1983 IV 12 - Odbył się XIX Festiwal Piosenki Studenckiej.

1983 V 1 - W trakcie tłumienia niezależnych obchodów 1 Maja zginął jeden z demonstrantów - Ryszard Smagur.

1983 V 12 - Senat UJ uchwalił nadanie godności doktora h.c. papieżowi Janowi Pawłowi II.

1983 VI 21 - Do Krakowa przybył papież Jan Paweł II.

1983 VI 22

- Senat nadał papieżowi Janowi Pawłowi II godność doktora honoris causa UJ, papież odprawił mszę świętą na Błoniach, konsekrował kościół w Mistrzejowicach, wieczorem odbył na Wawelu spotkanie w cztery oczy z generałem Wojciechem Jaruzelskim.

- Ludzi powracających z nabożeństwa w Nowej Hucie zaatakowały oddziały ZOMO.

1983 VI 23 - Papież Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą w schronisku na Polanie Chochołowskiej, a po południu odleciał do Watykanu z lotniska w Balicach.

1983 VIII 8 - Światosław Richter dał w Krakowie nadzwyczajny koncert.

1983 VIII 17 - W Krakowie gościła delegacja SED z Erichem Honeckerem.

1983 VIII 31 - Odbyła się kolejna manifestacja solidarnościowa w Nowej Hucie.

1983 IX 10 - Obchodom 300 - lecia Odsieczy Wiedeńskiej towarzyszyła otwarta na Wawelu wielka wystawa tematyczna poświęcona temu ważnemu w dziejach Europy Środkowej wydarzeniu.

1983 IX 11 - Trwały obchody 300 - lecia Odsieczy Wiedeńskiej.

1983 IX 15 - 89 - letni konstruktor inż. Tadeusz Sendzimir, zamieszkały od 33 lat w USA, przyjął Komandorię Orderu Zasługi PRL.

1983 IX 30 - Kompozytor Roman Palester po raz pierwszy od 34 lat przebywał w ojczyźnie, gdy wykonywano w Krakowie jego Hymnus pro gratiarum Actione.

1983 X 8 - Rozpoczęło działalność Nowohuckie Centrum Kultury.

1983 X 20 - Działalność Teatru Rzeczypospolitej w Warszawie zainaugurował spektakl Wyzwolenie w wykonaniu Starego Teatru.

1983 X 28 - Powstał Regionalny Komitet "Solidarności" Małopolska.

1983 XI 3 - Powstał Teatr Satyry "Maszkaron" z siedzibą w wieży Ratuszowej.

1983 XI 28 - Przy ulicy Kanoniczej 9 uroczyście otwarto Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.

1983 XII 3 - „Dziennik Polski” donosi: „Wielu amatorów specjalnych choinkowych cukierków – długich, w kolorowej folii, będzie musiało zrezygnować z zawieszenia ich na swoich drzewkach. Cena bowiem jest szokująca i wynosi 500 zł za kilogram. Za zwykły karmel płaci się więc więcej niż za pierwszorzędne wyroby wedlowskie”.

1983 XII – W dniach 13 – 16 grudnia trwały ostre starcia demonstrantów z milicją w Nowej Hucie.

1984 I 3 - Dyrektorem Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu został prof. Przemysław Szafer.

1984 I 20 - W Starym Teatrze odbyła się premiera Antygony Sofoklesa w reżyserii Andrzeja Wajdy, ze scenografią Krystyny Zachwatowicz.

1984 II 1 - Rozpoczęto stały monitoring skażeń środowiska w Krakowie.

1984 II 19 - Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez de Cuellar otrzymał doktorat h.c. UJ.

1984 IV 29 - Z koncertami wystąpił Jehudi Menuhin.

1984 V 1 - W dniu Święta Pracy w Nowej Hucie zorganizowano 2 - tysięczny alternatywny pochód, który został rozproszony przez ZOMO.

1984 V 3 - W dniu święta Konstytucji 3 Maja ZOMO zaatakowało tłum wychodzący z mszy św. w katedrze wawelskiej.

1984 VI 17 - Odbyły się wybory do Rad Narodowych bojkotowane przez "Solidarność".

1984 VII 16 - Krzysztof Penderecki otrzymał nagrodę państwową I stopnia za Raj utracony.

1984 VII 21 - Na mocy ustawy amnestyjnej więzienia opuścili działacze "Solidarności" z Regionu Małopolska.

1984 IX 25 - Prof. Raymond Firth, uczeń Bronisława Malinowskiego, otrzymał doktorat h.c. UJ.

1984 X 14 - W Filharmonii Krakowskiej śpiewała Victoria de Los Angeles.

1984 XI 11 - Święto Niepodległości miało spokojny przebieg; pod pomnikiem Grunwaldzkim członkowie "Solidarności" złożyli kwiaty.

1984 XII 6 - Witold Lutosławski został doktorem h.c. UJ.

1985 I 21 - W Pałacu sztuki otwarto jubileuszową wystawę prac prof. Jonasza Sterna.

1985 II 18 - W kościele w Bieżanowie rozpoczęła się głodówka protestacyjna.

1985 III 3 - W krużgankach klasztoru dominikanów otwarto wystawę malarską W stronę osoby.

1985 IV 14 - W Krakowie utworzono ruch Wolność i Pokój (WiP).

1985 IV 21 - Rozpoczął się I Ogólnopolski Festiwal Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, trwał do 28 kwietnia.

1985 IV – W dniach 26 – 27 kwietnia na scenie Teatru im. J. Słowackiego występował słynny MChaT z Moskwy.

1985 IV 28 - Zakończył się I Ogólnopolski Festiwal Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, trwał od 21 kwietnia.

1985 IV 29 - W Kramach Dominikańskich otwarto Galerię Plakatu.

1985 V 3 - Milicja brutalnie rozpędziła uczestników demonstracji pod Wawelem.

1985 V 24 - Jerzy Turowicz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Yale.

1985 VI 1 - Otwarto Muzeum Starego Teatru.

1985 VI 18 - Pod protektoratem metropolity Franciszka Macharskiego odbyło się spotkanie w 100 - lecie urodzin Juliusza Osterwy.

1985 VI 21 - W pałacu Pod Baranami pokazano filmowe dokumenty Krakowa z 1910 roku.

1985 VI 30 - Relikwie błogosławionego Brata Alberta przeniesiono do nowej kaplicy Ecce Homo przy ulicy Woronicza.

1985 VII 19 - Na wystawie Krakowscy malarze, rzeźbiarze, graficy w 40 - leciu PRL pokazano 800 dzieł 350 krakowskich twórców.

1985 IX 18 - Przed gmach Urzędu Miasta powrócił pomnik Mikołaja Zyblikiewicza.

1985 IX 25 - Dyrektorem Teatru im. J. Słowackiego został Jan Paweł Gawlik.

1985 X 13 - Odbyły się wybory do Sejmu.

1985 XI – W dniach 22 – 24 listopada odbyło się IV Forum Polska – RFN.

1985 XII 12 - Rozpoczęło się I Biennale Architektury, które trwało do 14 grudnia.

1985 XII 13 - W rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego opozycjoniści Kazimierz Krauze i Jacek Żaba unieruchomili 30 autobusów MPK Kraków.

1985 XII 14 - Zakończyło się I Biennale Architektury, które trwało od 12 grudnia.