Dzisiejsza data:

1986 V 3 - Pojawiły się objawy paniki wywołanej spóźnionymi informacjami o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie.

1986 V 7 - W renesansowym zamku w Schallaburgu (60 km na zachód od Wiednia) otwarto wielką wystawę Polska w epoce Jagiellonów zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury Polskiej w Wiedniu oraz rząd Dolnej Austrii.

1986 V 18 - Prof. Józef Gierowski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Connecticut.

1986 VI 14 – W Muzeum Narodowym otwarto wielką wystawę Kossakowie.

1986 VI 17 - Oddano do użytku Centrum Zdrowia Budowlanych.

1986 VI 23 - W alei Daszyńskiego odsłonięto pomnik Czynu Rewolucyjnego, dłuta Antoniego Hajdeckiego.

1986 VII 17 - Na mocy ustawy amnestyjnej rozpoczęto zwalnianie z więzień działaczy "Solidarności".

1986 VIII 29 - Mieszkańcy Krakowa odczuli trzęsienie ziemi.

1986 IX – W dniach 4 – 5 września w Teatrze Stu odbyły się spotkania z Allenem Ginsbergiem.

1986 IX 22 - W UJ międzynarodowa konferencja naukowa na temat Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej zainaugurowała działalność Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce pod kierownictwem prof. Józefa Gierowskiego. Konferencja trwała do 26 września.

1986 IX 26 - W UJ zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, która trwała od 22 września.

1986 IX 29 - Prof. Aleksander Krawczuk powołany został na stanowisko ministra kultury i sztuki.

1986 X 23 - Reaktywowano Komisję Robotniczą Hutników "S" z M. Gilem, St. Handzlikiem, J. Ciesielskim i E. Nowakiem.

1986 XI 7 - Kraków odwiedził prezydent Indii Giani Zaila Singh.

1986XII 4 - W BWA otwarto wielką wystawę prac Józefa Szajny Teatr - Plastyka.

1986 XII 17 - W trakcie spotkania państw - sygnatariuszy aktu końcowego KBWE ambasador PRL Eugeniusz Kułaga zgłosił inicjatywę zorganizowania w Krakowie Sympozjum KBWE na temat dziedzictwa kulturalnego Europy.

1987 I 18 - Na osiedlu Widok odsłonięto pomnik marszałka Iwana Koniewa, projektant Antoni Hajdecki.

1987 III 6 - Stanisław Balewicz, twórca galerii Krzysztofory, obchodził jubileusz 75 - lecia urodzin i 30 - lecia działalności w Krzysztoforach.

1987 III – W dniach 26 – 31 marca trwało Międzynarodowe Biennale Muzyki im. Karola Szymanowskiego.

1987 IV 30 - Przed zapowiadanym przez RKS na 1 Maja wiecem, na teren kombinatu HiL wprowadzono oddział wojska, a hutę otoczono posterunkami milicji.

1987 V 1 - Gwałtowne starcia demonstrantów z milicją.

1987 V 3 - Gwałtowne starcia demonstrantów z milicją.

1987 VI 3 - PANAM zainaugurował loty z Krakowa do USA.

1987 VI 10 - W czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przyleciał do Krakowa z Tarnowa około godziny 17.

1987 VI 11 - Jan Paweł II odleciał z lotniska w Balicach do Szczecina.

1987 VI 12 - W Krakowie pojawił się mieszkający od lat za granicą Sławomir Mrożek.

1987 VII 2 - Rozpoczął się remont Alei Trzech Wieszczów.

1987 VII 4 - Burt Lancaster kreował jedną z głównych ról w filmie realizowanym w Krakowie na podstawie dramatu Karola Wojtyły.

1987 IX 1 - Krzysztof Penderecki został dyrektorem artystycznym Filharmonii.

1987 IX 23 - Kraków odwiedził kanclerz Austrii Franz Vranitzky.

1987 IX 29

- Kraków odwiedził wiceprezydent i pretendent do urzędu prezydenta USA George Bush.

- Odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Manfreda Lachsa, sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze

1987 IX 30 - Przekazano UJ willę Pod Stańczykiem (Collegium Sanockie) oraz ciąg kamienic przy ulicy Gołębiej 14, 16, 18 (Collegium Opolskie).

1987 X 17 - W skład Krajowej Komisji Wykonawczej "S" wszedł Stefan Jurczak jako przedstawiciel Małopolski.

1988 II 11 - Uruchomiono nowy rurociąg dostarczający wodę z ujęcia Raba II.

1988 IV – W dniach 11 – 12 kwietnia w Krakowie przebywał Jerzy Kosiński.

1988 IV 26

- W HiL rozpoczął się strajk - zgłoszono postulat relegalizacji "Solidarności".

1988 V 5 - Został brutalnie złamany strajk w kombinacie HiL.

1988 V 10 - Rozpoczął się pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej zorganizowany przez Dyskusyjny Klub Filmowy "Mikro - Odeon", trwał do 22 maja.

1988 V 14 - Został uruchomiony hotel Forum.

1988 V 17 - W kościele bł. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach spotkali się uwolnieni z aresztu śledczego działacze Komitetu Strajkowego HiL oraz ukrywający się dotąd przywódcy kwietniowego strajku w Kombinacie.

1988 V 22 - Zakończył się pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej, trwał od 10 maja.

1988 VI 4 - Teatr Maszkaron wystawił Gałązkę rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego.

1988 VI – W dniach 12 - 16 czerwca odbywał się Festiwal Muzyki Pendereckiego.

1988 VI 17 - Wydawnictwo Literackie ukończyło pełną, 39 - tomową edycję Dzieł Szekspira w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego.

1988 VI 21 - W rocznicę swoich 80 - letnich urodzin, prof. Akademii Medycznej Julian Aleksandrowicz uczestniczył w uroczystości odnowienia swego doktoratu na UJ.

1988 VII 12 - W Krakowie przebywał Michaił Gorbaczow.

1988 VIII 10 - Przy stopniu wodnym "Kościuszko" skierowano wody Wisły do nowego koryta - w ten sposób rzeka "wydłużyła" się o 1 560 m.

1988 IX 12 - Regionalny Komitet Strajkowy ogłosił komunikat o przejściu do działalności jawnej, przewodniczącym RKS został Stefan Jurczak.

1988 IX - W dniach 13 – 15 września w I Liceum im. B. Nowodworskiego trwały obchody jubileuszu 400 – lecia.

1988 X 1 - Ograniczono ruch samochodowy w centrum Krakowa.

1988 X 15 - W Starym Teatrze odbyła się premiera sztuki Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera w reżyserii Anny Polony.

1988 X 22 - Zespół chirurgów AM kierowany przez prof. Antoniego Dziatkowiaka dokonał pierwszej udanej transplantacji serca.

1988 XI 11 - Przy ulicy Oleandry odsłonięto tablicę upamiętniającą wymarsz I Kompanii Kadrowej.

1988 XI 25 - Rada Miejska podjęła decyzję o rozpoczęciu generalnego remontu Teatru im. J. Słowackiego.

1988 XII 8 - Uroczyście przekazano do użytku odcinek autostrady przez stopień wodny "Kościuszko".

1988 XII 29 - Ruszyła oczyszczalnia ścieków w HiL.

1989 I 1 - Utworzono przedsiębiorstwo państwowe Elektrociepłownia Kraków-Łęg.

1989 I 19 - W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę w 50. rocznicę śmierci Osipa Mandelsztama.

1989 II – W dniach 9 – 10 lutego na zaproszenie Regionalnej Komisji Solidarności Lech Wałęsa odbył spotkania w Mistrzejowicach oraz na UJ.

1989 II 17 - Demonstrowali studenci żądając legalizacji NZS.

1989 III 9 - Wystawę Venus '88 otwarto w Winie, wystawa trwała do 30 marca.

1989 III 15 - Wprowadzono w Polsce legalny obrót dewizami. Pojawiły się pierwsze prywatne kantory, kurs dolara wahał się w granicach 2.900 – 3.000 zł.

1989 III 22 - Jerzy Stuhr otrzymał dyplom ministra spraw zagranicznych za propagowanie polskiej kultury za granicą.

1989 III 23 - Podczas XXIV Dni Muzyki Organowej związanych z obchodami 500-lecia Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej oddano do użytku nowe 56 - głosowe organy.

1989 III 30 - W Wilnie zamknięto wystawę Venus '88, wystawę eksponowano od 9 marca.

1989 IV 1 - Bank Przemysłowo - Handlowy w Krakowie, wyodrębniony z Narodowego Banku Polskiego, rozpoczął swoją działalność.

1989 IV 13 - Andrzej Wajda został doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1989 V 16 - Ugrupowanie "Wolność i Pokój" pikietowało pod konsulatem generalnym ZSRR w Krakowie.

1989 V 22 - Tytuł doktora honoris causa UJ nadano socjologowi Robertowi K. Mertonowi.

1989 V 29 - Krakowski Dom Kultury "Pałac pod Baranami" obchodził 40 - lecie działalności.

1989 VI 4 - W pierwszej turze wyborów do Sejmu i Senatu w Krakowie 83,06% oddanych głosów przypadło Solidarności. Na posłów z Krakowa zostali wybrani: Mieczysław Gil, Józefa Hennelowa, Edward Nowak, Jan Maria Rokita i Jerzy Zdrada. Fotele senatorskie przypadły Romanowi Ciesielskiemu i Krzysztofowi Kozłowskiemu. Początek III Rzeczpospolitej.

1989 VI 14 - W Muzeum Narodowym otwarto wystawę Żydzi - polscy.

1989 VI 18 - Odbyła się druga tura wyborów do Sejmu. Nie obsadzone w pierwszej turze mandaty przypadające na podstawie kontraktu "okrągłego stołu" kandydatom przedstawianym przez PZPR i jej sojuszników otrzymali w Krakowie: Andrzej Bajołek, Ludwik Bernacki, Eugeniusz Brzeziński, Jerzy Gajda, Józef Gajewicz, Jan Janowski, Stanisław Mazur, Bolesław Szkutnik, Wiesław Woda i Ryszard Zieliński.

1989 VI 28 - Jerzy Turowicz został honorowym prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

1989 VIII 31 - W kościele Dominikanów wizytę złożył patriarcha Ormian i odprawiona została msza święta w obrządku ormiańsko - katolickim.

1989 IX 2 - W Muzeum Historii Fotografii otwarto wystawę Zginęli w Katyniu.

1989 IX 12 - W pierwszym po wojnie niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego krakowianie objęli ważne stanowiska. Rektor AGH prof. Jan Janowski został wicepremierem i ministrem ds. postępu naukowo - technicznego, lekarz Andrzej Kosiniak - Kamysz ministrem zdrowia i opieki społecznej, adiunkt AGH Tadeusz Syryjczyk ministrem przemysłu, zastępca naczelnego redaktora "Tygodnika Powszechnego" Krzysztof Kozłowski wiceministrem (a od 6 lipca 1990 roku ministrem) spraw wewnętrznych.

1989 X 2 - Na inaugurację roku akademickiego UJ przybył premier Tadeusz Mazowiecki. Czesław Miłosz został doktorem honoris causa.

1989 XI 1 - Konrad Strzednicki obchodził 95. rocznicę urodzin.

1989 XI 11 - Na domu przy ulicy Lubicz 32 odsłonięto tablicę poświęconą generałowi Augustowi Fieldorfowi.

1989 XI 12 - Zarząd Regionu "Solidarności" rozpoczął wydawanie "Tygodnika Małopolska".

1989 XI 16 - Reaktywowano Polską Akademię Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Prezesem został prof. Gerard Labuda z Poznania.

1989 XII 10 - Zdemontowano pomnik Lenina w Nowej Hucie.

1990 I 23 - Teatr Cricot 2 przedstawił polską premierę spektaklu Tadeusza Kantora Nigdy tu już nie powrócę.

1990 I 29 - Demonstranci zaatakowali kamieniami konsulat generalny ZSRR.

1990 II 2 - Ukazała się "Gazeta w Krakowie" - lokalny dodatek do "Gazety Wyborczej".

1990 II 4 - Ukazał się ostatni numer "Życia Literackiego".

1990 II 8 - Dyrektorem Ośrodka TV został Kazimierz Kutz.

1990 II 9 - Prezydentem Krakowa został Jerzy Rościszewski.

1990 II 18

- Ekspozycja sławnej kolekcji Feliksa Mangghi - Jasieńskiego zainaugurowała obchody 110 - lecia Muzeum Narodowego.

- W Krakowie gościł arcyksiążę Otto von Habsburg, stryjeczny wnuk cesarza Franciszka Józefa I.

1990 II 27 - Rozpoczęło nadawanie nowo powstałe Radio Małopolska FUN (Radio - Muzyka - Fakty RMF FM).

1990 III 3 - W Teatrze STU odbyła się premiera spektaklu Mikołaja Grabowskiego Opis obyczajów czyli jak zwyczajnie wszędzie się miesza złe do dobrego według Jędrzeja Kitowicza.

1990 III 16 - Ukazał się ostatni numer "Studenta".

1990 III 28 - Pojawił się nowy dziennik "Czas Krakowski".

1990 V 4

- Tadeusz Kwiatkowski obchodził 70 - lecie urodzin.

- Nastąpiła zmiana nazwy Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina na Huta im. Tadeusza Sendzimira.

1990 V 11 - W Krakowie gościł szwajcarski dramatopisarz i prozaik Friedrich Dürrenmatt.

1990 V 27 - W wyborach samorządowych kandydaci Komitetu Obywatelskiego (opozycyjnego do byłych członków PZPR) zdobyli 73 z 75 mandatów, frekwencja wyniosła 48,9%.

1990 V 29 - Wojewodą krakowskim został były działacz podziemnej "Solidarności" Tadeusz Piekarz.

1990 VI 2 - Doktorem honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej został kardynał Agostino Casaroli.

1990 VI 8 - Przewodniczącym nowej Rady Miasta został Kazimierz Barczyk.

1990 VI 15 - Rozpoczął się Festiwal Sławomira Mrożka, trwał do 29 czerwca.

1990 VI 20 - Prof. Jacek Woźniakowski został wybrany prezydentem Krakowa.

1990 VI 29 - Zakończył się Festiwal Sławomira Mrożka, trwał od 15 czerwca.

1990 VII 6 - Krzysztof Kozłowski został ministrem spraw wewnętrznych.

1990 VII 12 - Dyrektorem Teatru im. J. Słowackiego został Jerzy Goliński, dyrekcję Teatru Groteska objął Jan Polewka.

1990 VII 31 - Pożar w pałacu Pod Baranami przy Rynku Głównym w Krakowie strawił dwa piętra, niszcząc wyposażenie Sali Drewnianej i Sali Teatralnej.

1990 IX 3 - Po raz pierwszy zorganizowano w Krakowie Festiwal Kultury Japońskiej.

1990 IX 7 - Rada Miasta podjęła uchwałę o przywróceniu historycznych nazw ulic i placów

1990 IX 15 - Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się pogrzeb zmarłego w 1942 roku w Nowym Jorku gen. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego.

1990 X 17 - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa otrzymał tytuł Honorowego Obywatela królewskiego stołecznego miasta Krakowa.

1990 X 24 - W synagodze Tempel odbył się koncert pojednania polsko-żydowskiego, związany z ponownym zawieszeniem na murze świątyni gwiazdy Dawida.

1990 XI – W dniach 13 – 18 listopad trwał strajk komunikacji miejskiej.

1990 XI 20 - Kraków podłączony został do sieci komputerowej EARN (European Academic and Research Network).

1990 XII – W dniach 5 – 8 grudzień w Krakowie gościła słynna Bachakademie ze Stuttgartu pod kierunkiem prof. Helmuta Rilinga.

1990 XII 6 - Po 17 latach budowy przekazano UJ Collegium Pułaskiego w Przegorzałach.

1990 XII 8 - Powstała fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.