Dzisiejsza data:

1991 I 9 - Usunięto pomnik marszałka Iwana Koniewa sprzed osiedla Widok.

1991 I 12 - Dr Marek Rostworowski został ministrem kultury i sztuki w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.

1991 II 7 - Prezydentem Krakowa został Krzysztof Bachmiński.

1991 III 11 - Pisarz Henryk Vogler obchodził 80 - lecie urodzin.

1991 V 9 - Jerzy Giedroyć został doktorem honoris causa UJ.

1991 V 13 - Prof. Tadeusz Chrzanowski został przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Krakowa.

1991 V 28

- Rozpoczął się wielki festiwal Fine Arts.

- Rozpoczęły się obrady Sympozjum KBWE poświęcone dziedzictwu kulturalnemu Europy, trwały do 7 czerwca.

1991 V 31 - Rozpoczęło działalność Studio Filmowe Telewizji Polskiej w Łęgu.

1991 VI 4 - Pogotowie Ratunkowe obchodziło 100 - lecie działalności.

1991 VI 7

- W Starym Teatrze odbyła się premiera Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Krystiana Lupy.

- Zakończyły się obrady Sympozjum KBWE poświęcone dziedzictwu kulturalnemu Europy, trwały od 28 maja.

1991 VI 16 - Przed kościołem św. Maksymiliana Kolbego odsłonięto pomnik Jana Pawła II.

1991 VI 19 - Otwarto hotel Piast.

1991 VII 6 - Zdemontowano pomnik Wdzięczności.

1991 VII 25 - Krakowski Dom Kultury opuścił "Pałac pod Baranami".

1991 VIII 13 - Jednodniową wizytę w Krakowie złożył papież Jan Paweł II.

1991 IX 12 - Stanisław Lem obchodził 70. urodziny.

1991 IX 27 - Na sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiono kontrowersyjny projekt uchwały dekomunizacyjnej, w myśl której radni, którzy w przeszłości byli członkami PZPR, musieliby złożyć swoje mandaty. Ostatecznie nie doszło do realizacji tych projektów.

1991 X 3 - W Krakowie gościła premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

1991 X - W dniach 5 – 6 października przywódcy Polski, Czechosłowacji i Węgier na Wawelu podpisali tzw. Deklarację Krakowską.

1991 X 10 - Andrzej Zaucha zginął na parkingu przy placu Włóczków.

1991 X 27 - W wyborach do Sejmu i Senatu frekwencja wyniosła około 48%. Posłami z Krakowa zostali między innymi: Kazimierz Barczyk, Piotr Czarnecki, Zbigniew Dyka, Bożena Gaj, Mieczysław Gil, Leszek Moczulski, Jan Maria Rokita, Józefa Hennelowa, Aleksander Krawczuk, Tadeusz Syryjczyk; senatorami; Stefan Jurczak i Krzysztof Kozłowski.

1991 XII 11 - Pożar zniszczył salę koncertową i bibliotekę Filharmonii Krakowskiej.

1992 I 16 - Działalność operacyjną rozpoczął Bank Współpracy Regionalnej.

1992 I 25 - Ksiądz Józef Tischner obchodził 60 - lecie urodzin.

1992 II 13 - Powstała spółka Elektrociepłownia KRAKÓW S.A.

1992 III 13 - W Muzeum Narodowym otwarto wystawę prac Józefa Czapskiego.

1992 III 17 - Społeczny Komitet d/s. Odwołania Rady Miasta Krakowa złożył formalny wniosek o odwołanie Rady Miasta.

1992 IV 3 - Zdemontowano pomnik Włodzimierza Lenina w Alei Róż.

1992 IV 5 - Frekwencja w wyborach do Rad dzielnicowych wyniosła 3%.

1992 V 15 - Rada Miasta Krakowa odmówiła wotum zaufania Zarządowi Miasta.

1992 V 30 - Koncertem orkiestry Sinfonia Varsovia rozpoczął się zorganizowany w Krakowie Europejski Miesiąc Kultury.

1992 VI 1 - Na cmentarzu Rakowickim odbył się pogrzeb całej rodziny Mariana Dąbrowskiego, właściciela przedwojennego IKC.

1992 VI 24 - W Krakowie przebywał przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białorusi Stanisław Szuszkiewicz.

1992 VIII 19 - W spotkaniu Polaków z zagranicy uczestniczyli: ostatni prezydent na RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prezydent Lech Wałęsa i premier Hanna Suchocka.

1992 IX 11 - Rada Miasta przyjęła dymisję prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego.

1992 IX 20 - Studentka Akademii Rolniczej Ewa Wachowicz została Miss Polonia 1992.

1992 X 1 - Napadnięty przez grupę skinheadów w Nowej Hucie zginął od ciosu nożem niemiecki kierowca Wilfried Fronzeck.

1992 X 9 - Prezydentem miasta został Józef Lassota.

1992 XI 6 - W Muzeum Narodowym otwarto wystawę prac Jana Lebensteina.

1992 XI 17 - Francuski magnat prasowy Hersant nabył 50% udziałów w "Gazecie Krakowskiej".

1992 XII 10 - W Hucie im. Sendzimira zawiązano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy "Solidarność" w związku z akcją protestacyjną całej branży.

1992 XII 21 - Ministrowie handlu państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej podpisali na Zamku Wawelskim porozumienie o wolnym obrocie handlowym.

1993 I 20 - Na spotkaniu wydawcy serii Kronik z grupą krakowskich historyków podjęto decyzję o opracowaniu wielkiej Kroniki Krakowa.

1993 III 12 - Z funkcji przewodniczącego Rady m. Krakowa odwołano Kazimierza Barczyka.

1993 III 23 - Następcą Kazimierza Barczyka został Tadeusz Kołaczyk.

1993 IV 20 - W Krakowie gościł premier Izraela Icchak Rabin.

1993 IV 28 - W Krakowie gościł wielki książę Luksemburga Jan z małżonką.

1993 V 12 - Akademia Medyczna w Krakowie powtórnie stała się częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego jako Collegium Medicum UJ.

1993 V 14 - Powtórny pogrzeb generała Józefa Hallera w kościele garnizonowym.

1993 V 27 - Matka Teresa z Kalkuty została doktorem honoris causa UJ.

1993 VI 23 - Ze zwieńczenia attyki remontowanych Sukiennic zdjęto gałkę i otwarto po 124 latach od czasu restauracji przez Tomasza Prylińskiego.

1993 VII 2 - Wisława Szymborska obchodziła 70. urodziny.

1993 VII 7 - W Krakowie przebywała Królowa Danii Małgorzata II.

1993 VII 31 - Do byłej Jugosławii wyruszył konwój samochodów z darami Fundacji Equilibre.

1993 IX 16 - W przeddzień rocznicy napaści Sowietów na Polskę na krakowskich Błoniach wylądował helikopter wiozący urnę z prochami generała Sikorskiego.

1993 IX 17 - Z udziałem prezydenta RP Lecha Wałęsy, premiera Hanny Suchockiej, prymasa Józefa Glempa, metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego oraz JKW księcia Edynburga trumnę generała Sikorskiego przewieziono na Wawel i złożono, przy dźwiękach dzwonu Zygmunta i salucie armatnim, w sarkofagu w krypcie św. Leonarda.

1993 IX 19 - W wyniku wyborów posłami z Krakowa zostali między innymi: Andrzej Gaberle, Aleksander Krawczuk, Janusz Lemański, Leszek Moczulski, Jan Okoński, Bogdan Pęk, Jan Maria Rokita, Tadeusz Syryjczyk, senatorami zaś: Stefan Jurczak i Krzysztof Kozłowski.

1993 IX 23 - Kraków odwiedził król Szwecji Karol XVI Gustaw.

1993 X 7 - Na zwieńczeniu attyki remontowanych Sukiennic umieszczono znów zdjętą stamtąd i otwartą po 124 latach od czasu restauracji przez Tomasza Prylińskiego - gałkę, w której umieszczono tuleję ze świadectwami epoki.

1993 X 16 - Czesław Miłosz został Honorowym Obywatelem Krakowa.

1993 X 21 - Uroczystości jubileuszu 100. lecia otwarcia teatru im. J. Słowackiego.

1993 X 30 - Uroczystą mszą św. w kościele św. Krzyża, odprawioną za spokój duszy Jana Matejki, rozpoczęły się w Krakowie obchody 100. rocznicy śmierci twórcy Hołdu pruskiego.

1993 XI 2 - Odbyła się większość zaplanowanych imprez związanych z obchodami rocznicy 100 - lecia śmierci Jana Matejki.

1993 XI 24 - Otwarcie Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Meiselsa.

1994 I 12 - Jubileusz 75 - lecia urodzin obchodził pisarz Jan Józef Szczepański.

1994 I 27 - W Krakowie z wizytą przebywał prezydent Słowacji Michał Kowacz.

1994 I 31 - Siedzibą austriackiego konsulatu generalnego stała się dawna willa Karola.

1994 II 17 - Rada Radiofonii przyznała koncesję Radiu RMF.

1994 III 2 - Odbyła się premiera filmu Lista Schindlera.

1994 III 25 - Rozpoczęły się obchody 200 - lecia Insurekcji Kościuszkowskiej.

1994 III 29 - Kraków gościł prezydenta Węgier Arpada Göncza.

1994 IV 1 - Kierownictwo Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie objął Tadeusz Wojciechowski.

1994 IV 22 - Piotr Skrzynecki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Krakowa.

1994 V 3 - Jerzy Turowicz otrzymał order Orła Białego.

1994 V 5 - W domu przy ulicy Kanoniczej, w którym mieszkał ksiądz Karol Wojtyła, otwarto Muzeum Archidiecezjalne poświęcone sztuce sakralnej.

1994 V 25 - Radio RMF otrzymało od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogólnopolską koncesję i rozszerzyło oddziaływanie RMF nie tylko na całą Małopolskę, lecz i znaczną część kraju.

1994 VI 19 - W wyborach samorządowych wzięło udział 30% uprawnionych.

1994 VII 13 - Prezydentem Krakowa został ponownie Józef Lassota.

1994 VII 15 - Zarząd Spółki Polskie Radio podjął decyzję o likwidacji działającej w Krakowie Orkiestry i Chóru Polskiego Radia.

1994 IX 1 - Terrorysta, przedstawiający się w telefonach do redakcji"Gazety Krakowskiej" jako "Gumiś", poinformował o podłożeniu bomby w holu krakowskiego dworca PKS.

1994 IX 22 - Przypuszczalny terrorysta bombowy "Gumiś", mieszkaniec Trzebini - Sylwester Augustynek, został ujęty w centrum Koszalina i w silnym konwoju policyjnym został przewieziony do Krakowa.

1994 X 20 - Szymon Wiesenthal otrzymał doktorat honoris causa UJ.

1994 X 21 - Z wizytą w Krakowie przebywał prezydent Portugalii Mario Soares.

1994 X 26 - Karolina Lanckorońska przekazała kolekcję dzieł sztuki dla Zamku Królewskiego na Wawelu i dla Biblioteki Jagiellońskiej.

1994 XI 30 - W obecności prezydenta RP Lecha Wałęsy i księcia i księżniczki Takamado z Japonii otwarte zostało Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

1995 I 1 - Media podały, że Nowy Rok na Rynku Głównym spotkało 120 tysięcy krakowian.

1995 I 18 - Seminarium w "Kuźnicy" uczczono 50. rocznicę wyzwolenia Krakowa.

1995 III 27 - Działalność zainaugurował Czeczeński Ośrodek Informacyjny.

1995 IV 8 - Na Cmentarzu Rakowickim odsłonięty został Pomnik ofiar komunizmu.

1995 V 12 - Spotkanie z okazji 50 - lecia "Przekroju" zgromadziło w salach Teatru im. J. Słowackiego kulturalną elitę Krakowa i kraju.

1995 V 19 - Na Międzynarodowym Spotkaniu Wydawców Kronik, które odbyło się w Krakowie, w auli Collegium Maius UJ, prezes Marian B. Michalik ogłosił zakończenie prac nad Kroniką Krakowa.

1995 V 24 - Siergiej Kowalow, obrońca praw człowieka w ZSRR, został Honorowym Obywatelem Krakowa.

1995 VI 11 - Odbyły się V Międzynarodowe Spotkania Muzycznych Orkiestr Wojskowych.

1995 VI – W dniach 18 – 25 czerwca odbywał się V Festiwal Kultury Żydowskiej.

1995 VI 25 - Proboszczem bazyliki Mariackiej został ksiądz dr Bronisław Fidelus.

1995 VI 29 - Zakończono rewaloryzację starych pomieszczeń kolejowego Dworca Głównego.

1995 VII 8 - W Krakowie gościł kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl.

1995 XI 30 - Port lotniczy Kraków - Balice z nowo wybudowanym dworcem otrzymał imię Jana Pawła II.

1995 XII 8 - W Muzeum Czartoryskich otwarto wystawę Mitologia Malczewskiego.

1995 XII 8 - Muzeum Historyczne zorganizowało wystawę Między Hanzą a Lewantem.

1995 XII 10 - W obchodach 585 - lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wziął udział prezydent RP Lech Wałęsa.

1995 XII 15 - Zakończono obchody 50 - lecia Filharmonii Krakowskiej.