Dzisiejsza data:

24 grudnia 1940 - wznowiony hejnał z Wieży Mariackiej grywano o godz. 12 i 19, ostatni raz został odegrany 3 IX 1939.