Dzisiejsza data:

1 marca 1939 - Kraków odwiedził Galeazzo hr. Ciano, minister spraw zagranicznych królestwa Włoch.