Dzisiejsza data:

11 grudnia 1939 - Pozbawiono ludność żydowską prawa do rent, emerytów i zapomóg.