Dzisiejsza data:

28 listopada 1939 - Wydano rozporządzenie o utworzeniu rad żydowskich (Judenrat).