Dzisiejsza data:

24 sierpnia 1939 - Starosta grodzki wprowadził pod karą grzywny lub aresztu zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych