Dzisiejsza data:

13 września 1939 - Okupant nakazał zamknąć wszystkie żydowskie domy modlitwy