Dzisiejsza data:

17 września 1939 - Powołano Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej na czele z prof. Markiem Biebersteinem jako jej przewodniczącym. Z ramienia władz niemieckich pierwszym jej zwierzchnikiem został oficer SS Paul Siebert