Dzisiejsza data:

20 października 1939 - Do Krakowa przybył płk Julian Filipowicz, dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii z września 1939 r., który objął stanowisko dowódcy nowo utworzonego Krakowskiego Okręgu Służby Zwycięstwu Polski.