Dzisiejsza data:

24 marca 1940 - Władze miejskie Krakowa postanowiły oddać pod uprawę warzyw 77 ha gruntów miejskich, z czego 57 ha przeznaczono na działki, a 20 ha przekazywano przetwórniom warzywniczym.